Solskinnshistorier

Solenergi gir ikke «bare» strøm. Solenergi forandrer og forbedrer liv. Mini-dokumentarserien Solskinnshistorier er fortellinger fra den afrikanske landsbygda om solenergiens frigjørende kraft.

Videojournalist Jill Johannessen har reist rundt i Øst-Afrika for å vise hvordan solenergi ikke bare bringer ren energi, men utløser en rekke utviklingsfordeler blant den fattige delen av befolkningen.

I fem deler gir videoserien Solskinnshistorier innblikk i hvordan solenergi utløser nye økonomiske muligheter og stimulerer til entreprenørskap, bedrer jordbruksmetoder og øker matsikkerheten, og ikke minst styrker utdanning og helsetilbud. Solenergi og off-grid løsninger i utviklingsland er et kraftfullt bidrag til å nå politiske mål om at alle skal få tilgang på moderne energitjenester. Samtlige episoder publiseres her på Energi og Klima.

– Jeg håper at seerne sitter igjen med et levende inntrykk av hvordan solenergi forandrer livet til folk på den afrikanske landsbygden og at den stimulerer til mer entreprenørskap og får flere investorer til å satse på solenergi og off-grid løsninger i utviklingsland, sier Jill Johannessen.

Episode 1: Solenergi hopper bukk over sentrale strømnett

Sterkt fallende priser på solteknologi gjør det mulig å hoppe bukk over sentrale strømnett og satse på desentraliserte energiløsninger på den afrikanske landsbygden. Det gir håp for fiskere på øyen Ukara, som sliter med at de ikke får lagret fangsten.

Episode 2: Solenergi boosting business

Tilgang til strøm stimulerer til entreprenørskap og økt økonomisk aktivitet. Mye endrer seg når tilgang på elektrisitet ikke bare er en drøm.

Episode 3: Solenergi kan revolusjonere jordbruket og øke matsikkerheten

Småbønder som har tatt i bruk soldrevne vannpumper og dryppirrigasjon, noe som reduserer risikoen for avlingsvikt, bedrer produktiviteten og øker matsikkerheten.

Episode 4: Solenergi bedrer utdanningsmuligheter

Mwende går siste året på barneskolen. Etableringen av et solbasert mini-grid i landsbyen har gjort det mulig for henne å lese lekser på kveldene og har hevet kvaliteten på undervisningen.

Episode 5: Solenergi gir bedre helsetilbud

Solenergi bidrar til å bedre helsetilbudet på den afrikanske landsbygden, ikke minst for vordende mødre og deres nyfødte.

Dette prosjektet er støttet av den norske Unesco-kommisjonen.