– Større brannfare, dyre hyttefelt i faresonen

Flere branner, mer intenst regn, større rasfare. Landbruket må bli mer robust. Den lokale klimarisikoen øker, kommunepolitikerne må skaffe seg mer kunnskap, sier CICERO-forsker Bjørn Samset.

Den anerkjente klimaforskeren sier i dette seks minutter lange videointervjuet at kommunepolitikerne kommer til å få flere overraskelser fordi vi ikke lenger kan si hva som er «vanlig vær» i Norge. Kommuner som er på kanten av hva de tåler av ekstremregn, må passe særlig på. Flom, ras og rassikring er noen stikkord her. Mer varme gir dessuten mer fordamping, og det kan føre til tørke, ifølge forskeren.

Samset peker på store hyttefelt som eksempel: Det er bebyggelse helt oppe i skogen, det er mye tilvekst av skog, og så får en varme og tørre perioder som øker brannfaren.

– Det er et eksempel på en kanskje litt uforutsett risiko – at disse hyttefeltene som vi har bygd opp, de er faktisk ganske utsatt for brann i fremtiden, sier Samset i intervjuet.

Å vurdere ulike former for klimarisiko er nødvendig når kommunene skal fatte beslutninger. Derfor har Kommunalbanken, CICERO Senter for klimaforskning og Norsk klimastiftelse gått sammen om prosjektet Klimarisiko og kommunene. Hensikten er å dele kunnskap som kan være nyttig for folkevalgte og ansatte i kommunene i hele landet. Du kan lese mer i heftet Klimarisiko. Hva kan du gjøre i din kommune? og på Klimastiftelsens nettside klimarisiko.org.