Video: Klimafrokost om dilemmaet Barentshavet

Barentshavet og 23. konsesjonsrunde var tema på Klimafrokost i Oslo. Se video av hele møtet her.

Regjeringen har nettopp åpnet for oljeboring i 54 nye blokker i Barentshavet. En oljenæring preget av fallende oljepriser jubler, mens miljøbevegelsen mener dette er både ulønnsomt og uansvarlig og at det vil forsinke næringslivets omstilling til lavutslippssamfunnet. Barentshavet, olje og klimapolitikk var tema for Norsk Klimastiftelses frokostmøte 5. mars.

Hele møtet er tilgjengelig i videoopptak. Du kan velge mellom å se møtet i sin helhet, eller delt opp på de ulike innlederne/avsnittene.

Opptak av hele møtet:

Opptak av de ulike innledningene:

a