VIDEO: Klimafrokost om solenergirevolusjonen

Se opptak fra Klimafrokost om solenergi.

Innlederne på Klimafrokosten var Terje Osmundsen (Scatec Solar), Jens Ulltveit-Moe (styreleder og aksjonær i REC Silicon), Eirik Wærness (Statoil), Berit Tennbakk (Thema CG), Nikolai Astrup (Høyre) og Andreas Egge Thorsheim (Opera Software). Frokostmøtet ble arrangert av Norsk Klimastiftelse.

Her er temaene som ble tatt opp til debatt:

  • Gjør veksten i solenergi at togradersmålet blir enklere å nå enn de fleste prognosemakere tror?
  • Hva har skjedd innen solenergi de siste åtte-ti årene?
  • Hva vet vi nå om hvilken utbredelse solenergi vil ha i de ulike verdensdeler om 10-20 år?
  • Hvor langt er vi kommet når det gjelder batteriteknologi og mulighet for å lagre solenergi?
  • Hva betyr solenergien for energimarkedene?

Når solcelle-strømmen kan konkurrere med prisen folk betaler for strømmen fra nettet, så skjer det en rask utvikling i markedet, skrev Anders Bjartnes her på energiogklima.no for snaut tre år siden. Siden den gang har utbredelsen av solenergien eksplodert og solceller er blitt den rimeligste strømkilde i flere nye markeder. Det er ikke lengre bare subsidier som driver investeringene i solenergien fremover, det er markedet selv.

Mer solenergi – og utsikter til rimelige batterier som kan lagre strømmen tider på døgnet der solen ikke skinner –, kan bli en kombinasjon som raskere enn antatt snur opp ned på de tradisjonelle energimarkedene.