Video: Klimafrokost om EUs energiomstilling og Norges rolle

Se opptak av Klimastiftelsens første frokostmøte.

Norsk Klimastiftelses første Klimafrokost på Grand Hotel i Oslo 15. oktober tok opp Europas energiomstilling og Norges rolle. Her kan du se videoopptak av hele møtet:

Innledere og panel:

  • Anders Bjartnes, daglig leder, Norsk Klimastiftelse
  • Leiv Lunde, direktør, Fridtjof Nansens Institutt
  • Kjetil Midthun, forskningsleder, Sintef
  • Paneldebatt: Wenche Teigland, konserndirektør, BKK, Thina Saltvedt, makroanalytiker, Nordea Markets, Tore Olaf Rimmereid, adm. direktør i E-Co Energi og styreleder i Energi Norge.

Debatten tok utgangspunkt i Klimastiftelsens ferske rapport “Klimapolitikk i krysspress”.

Klimastiftelsen planlegger flere frokostmøter framover. Følg med her på Energi og Klima, på Klimastiftelsens nettsider, på Facebook og Twitter (emneknagg #Klimafrokost).