Video: Klimafrokost om grønn innovasjon

Se opptak av frokostmøte med bl.a. Jan Bråten, Jens Ulltveit-Moe og Trine Skei Grande.

Norsk Klimastiftelses frokostmøte 2. desember tok opp grønn innovasjon og klimapolitikk (emneknagg: #Klimafrokost). Jan Bråten, sjeføkonom, la frem sin egen rapport En kostnadseffektiv og virkningsfull klimapolitikk. Der fremhever han at vi må legge mye større vekt på innovasjon for å lykkes med klimapolitikken. Vi må slutte å se på klimapolitikk som en serie enkelttiltak, og heller som en global læreprosess. Innovasjonen er avgjørende for å utvikle løsningene, få ned kostnadene og få stadig flere land med på utslippsreduksjoner.

Du kan se opptak av hele møtet her:

Følgende deltok med korte innledninger og i samtalepanel ledet av Anders Bjartnes, daglig leder i Norsk Klimastiftelse:

  • Anne Jorun Aas, styreleder i ENERGIX
  • Nils Aadland, prosjektleder i Maritime CleanTech
  • Jens Ulltveit-Moe, investor, Umoe
  • Trine Skei Grande, leder i Venstre. Hun vil oppsummere seansen fra et politisk perspektiv.

Klimafrokosten arrangeres i samarbeid med Kavlifondet.