Video: Klimafrokost om Statoil

Se opptak fra klimafrokost 20. januar om Statoils strategi og statens eierskap.

Norsk Klimastiftelses #klimafrokost 20. januar tok opp Statoils strategi og statens eierskap. Stiftelsen la frem sin egen rapport Hva vil vi med Statoil?, deretter holdt følgende personer innlegg:

Anders Bjartnes, daglig leder i Norsk Klimastiftelse
Karen Sund, partner og daglig leder i Sund Energy AS.
Tellef Thorleifsson, partner og daglig leder i ventureselskapet Northzone.
Eystein Aspesletten, gründer og leder av AspeBorg AS og tidligere direktør i GE Energy Norden.
Wenche Skorge, kommunikasjonsrådgiver i Proactima, med oljebransjen som spesialfelt. 20 års fartstid fra Statoil.
Tina Bru, stortingsrepresentant og petroleumspolitisk talsperson i Høyre
Ordstyrer var Anne Jortveit i Norsk Klimastiftelse.

Du kan se opptak av hele møtet her:

 Klimafrokosten arrangeres i samarbeid med Kavlifondet.