Se #Klimafrokost: Vindkraft som klimaløsning – hvorfor og hvordan?

Vindkraft må bygges ut raskt og i stor skala verden over om vi skal ha noen som helst mulighet til å nå målene i Paris‐avtalen. Men motstanden mot vindturbiner øker. Hvordan griper vi dette an? Sending fra #Klimafrokost i Trondheim 9. mai.

Vindkraft er nå lønnsomt uten subsidier. Å få på plass mer vindkraft har i lang tid vært et mål både her til lands og ellers i Europa. Mange steder i Norge er særlig godt egnet for vindkraft, og betydelig utbygging er ventet de kommende årene. NVE foreslår å begrense utbyggingen til 13 områder landet over. Men hvor mye mer fornybar kraft har Norge bruk for på kort og mellomlang sikt, og er vindenergi en del av løsningen? Det er et av temaene Norsk klimastiftelse skal ta opp på #Klimafrokosten torsdag 9. mai i Kunsthall Trondheim i Kongensgate 2. Arrangementet er gratis og varer fra kl. 08-10, frokost serveres fra kl.07.30. Du kan melde deg på via klimastiftelsen.no

Se hele klimafrokosten her – direkte fra kl. 08 eller i opptak senere.

Øvrige tema som blir belyst:

  • Avkarbonisering av kraftsektoren i Europa haster om klimamålene skal nås. Hvordan kan Norge best bidra til dette? Hva skal ambisjonsnivået vårt være og hvordan bør politikken rigges?
  • Er det hold i påstanden om at vi risikerer høyere strømpriser og mindre billig strøm til egen industri – om vi legger til rette for mer vindenergi og flere kabler til Europa?
  • Vil offshore vind snart bli rimeligere enn vindkraft på land? Hvorfor bygge ut vindkraft i norsk natur om vi kan få like billig strøm ved å «gjemme bort» vindturbinene til havs?
  • Inntektene fra petroleumssektoren vil avta, kan mer norsk vindkraft bety framtidige inntekter for kommunene? Bør også vindkraften bidra med grunnrente til fellesskapet slik som vannkraften og oljen gjør?

Innledere er blant andre Johan Einar Hustad (direktør NTNU Energi, Institutt for energi‐ og prosessteknikk), Ståle Gjersvold (konsernsjef i TrønderEnergi), Toini Løvseth (Nordic Energy Director, Alcoa), Silje Ask Lundberg(leder, Naturvernforbundet), Bente Johnsen Rygg (førsteamanuensis, Institutt for miljø og naturvitskap, Høgskulen på Vestlandet), Christian Skar (førsteamanuensis II, Institutt for industriell økonomi og teknologiledelse, NTNU), John Olav Giæver Tande (sjefforsker, SINTEF) og Signe Nybø (forskningssjef, NINA Norsk institutt for naturforskning).