En ny by – helt uten utslipp av klimagasser

En visjon om nullutslipp ligger til grunn for utbyggingen av Lierstranda, en helt ny fjordby for 15-20.000 mennesker.

Konferanse: Klima og kommunene
15.-16 september arrangeres konferansen Kommunene og det grønne skiftet i Arendal. I forkant av konferansen inviteres innlederne til å presentere sine budskap gjennom et blogginnlegg på Energi og Klima. Slik kan kunnskapen og meningene som deles på konferansen i Arendal nå bredere ut og være til nytte for flere.

Hvordan ser fremtiden ut? Spørsmålet er alltid like aktuelt. Vi vet ikke alt om fremtiden i Lier kommune, men vi vet en god del. Vi vet at antallet innbyggere i vår region kommer til å øke med 30 til 40.000 de neste 20 årene. Vi vet også at disse menneskene skal leve et godt liv, ha arbeid, gå på skole, transportere seg selv, bruke energi og føle seg trygge.

For å møte denne fremtiden planlegger Lier kommune en stor utbygging av Lierstranda – et transformasjonsområde helt innerst i Drammensfjorden. 1 million kvadratmeter bygningsmasse med 15 til 20.000 nye mennesker og 10.000 nye arbeidsplasser. Et av de grunnleggende målene for utbyggingen er «0-visjonen». En visjon om null utslipp av klimagasser for området – som både gjelder energibruk og transport.

Bidrag fra Asplan Viak til idekonkurranse om fjordbyen Lierstranda holdt i 2011.

Visjonen om 0-utslipp for Lierstranda har vært vedtatt siden 2010. Da visjonen ble vedtatt, og målet om en klima- og energinøytral fjordby ble besluttet, var det nettopp «bare» en visjon, men nå skal visjonen omformes til handling. Planleggingen av Lierstranda har startet.

Tiden har jobbet for at visjonen skal kunne bli en realitet. Både teknologi, regionalt samarbeid om kollektive løsninger og ikke minst storskala eksempler på at det fysisk er mulig å bygge en 0-utslippsby har kommet på plass siden visjonen om 0-utslipp ble vedtatt.

Bidrag fra Entasis til idekonkurranse om fjordbyen Lierstranda holdt i 2011.
Bidrag fra Entasis til idekonkurranse om fjordbyen Lierstranda holdt i 2011.

Folk ser nå behovet for å redusere utslipp av klimagasser – det endrer også markedet. Der markedet tidligere så klima- og miljøtiltak som en trussel, ser det nå nye kunder og nye muligheter for produktutvikling.

For 10 år siden var elbilen ennå for de spesielt interesserte – nå er den allemannseie. For 10 år siden var Powerhouse (plusshusløsninger) en visjon for de mest ekstreme – i dag er de bygget. For 10 år siden planla vi fremdeles for bilen – nå er det større politisk vilje til å planlegge for folk og folks helse. Utviklingen raser av sted. Og før Lierstranda står ferdig som en ny by, vil vi ha lært enda mer om klimavennlig byutvikling.

Bidrag fra LPO til idekonkurranse om fjordbyen Lierstranda holdt i 2011.
Bidrag fra LPO til idekonkurranse om fjordbyen Lierstranda holdt i 2011.

Lier kommune skal gjennom sitt planarbeid legge til rette for at det nye markedet skal kunne fungere på best mulig måte. Fleksibel infrastruktur og god fysisk planlegging i samspill med moderne teknologi skal gi gode kollektive løsninger som gjør Lierstranda til en smart by å leve et godt liv i.