Hvis alle venter på alle, blir ingenting gjort…

Østfolds satsing på biogass for buss er målrettet og har positive konsekvenser for en hel verdikjede.

Vi som sitter med politisk ansvar, enten i kommuner, fylker eller rikspolitisk, må selv ta styringa og beslutningene. Det er selvsagt nærliggende å henvise til kommende utredninger, rammevilkår, avtaler og annet som kan påvirke våre valg. Men da går det seint – altfor seint.

Og vi må tørre å ta sjansen på at teknologisk utvikling og andre forutsetninger «innhenter» våre valg.

I Østfold har vi tatt noen valg for kollektivtrafikken. De er målretta og de har konsekvenser for en hel verdikjede.

Konferanse: Klima og kommunene
15.-16 september arrangeres konferansen Kommunene og det grønne skiftet i Arendal. I forkant av konferansen inviteres innlederne til å presentere sine budskap gjennom et blogginnlegg på Energi og Klima. Slik kan kunnskapen og meningene som deles på konferansen i Arendal nå bredere ut og være til nytte for flere.
  • Målretta – fordi vi visste hvor vi ville. Vi ville nemlig at bussene skulle gå på miljøvennlig drivstoff – biogass.
  • Konsekvenser – da vi besluttet å kjøre 4,5 millioner rutekilometer på biogass, ga det trygghet for både produsenten og distributøren av biogass for langsiktige leveranser. Det ga videre ringvirkninger for deres underleverandører. Råstoff- og komponentleverandører fikk et større marked. Det bidro også til at busselskapet fikk bygd opp sin kompetanse på denne teknologien.

Samlet har dette gitt innkjøpere i det private og offentlige verdifull bakgrunn for deres beslutninger og synliggjort forretningsmuligheter – noe som i neste omgang betyr mye for bunnlinja og en samfunnsgagnlig disponering av skattekroner.

Busser går på biogass i Østfold - fra en markering i 2013 (foto: Østfold fylkeskommune).
Busser går på biogass i Østfold – fra en markering i 2013 (foto: Østfold fylkeskommune).

Og – det aller viktigste – hovedmålet om lavere utslipp av klimagasser og partikler er oppnådd! Hvis alle rutebusser i Norge hadde «konvertert» til slikt drivstoff ville 2 prosent av reduksjonene som er avtalt i klimaforliket vært nådd! Da må vi ikke tenke at 2 prosent er en ubetydelig og liten dråpe – for skal vi redusere klimautslippene teller ALLE dråper – både de store og de små!