Admiral for Stillehavsflåten: Klimaendringene øker konfliktnivået i Asia

Lederen for den amerikanske marinens Stillehavsflåte, admiral Samuel J. Locklear III,  mener klimaendringer er den største langsiktige sikkerhetstrussel i regionen.

I intervjuet som kan leses her sier han at stadig hyppigere og mer alvorlige sykloner samt stigende havnivå vil “fortrenge” nasjoner.

Sammenbrudd og kriser som følge av globale klimandringer er trolig den mest sannsynlige sikkehetstrussel i Asia, med større konsekvenser for den regionale sikkerheten enn de andre scenarier vi snakker oftest om, sier Locklear i intervjuet med Boston Globe.

Locklear, en firestjerners admiral som blant annet er ansvarlig for å overvåke spenningen mellom Nord-og Sør Korea og mellom Kina og Japan, delte sine bekymringer på en nasjonal sikkerhetskonferanse ved Harvard-universitetet.

“I en ikke altfor fjern fremtid er det stor fare for at nasjoner kan bli fortrengt av stigende havnivå,” sa Locklear, som la til at det er blitt mer ekstremvær de siste årene. Hyppighet og styrke på sykloner er bl.a. økt.

Øyer som Tarawa i Kiribati “vurderer å flytte hele befolkningen til et annet land fordi [det] ikke kommer til å eksistere lenger.” Tarawa, en liten øygruppe i det sentrale Stillehavet, sliter allerede med plassmangel.

I tillegg til å redusere beboelige landområder, har klimaendringer også medvirket til endringer i fiskebestanden med påfølgende ressurskonflikter mellom naboland. I februar ble Kina beskyldt for å true et japansk krigsskip  over en tvist om fiskerett i nærheten av øyer som begge nasjoner hevder suverenitet til.

Den potensielt mest destabiliserende kraft i regionen er klimaendringer, som påfører langsiktige skader som vil øke spenningene mellom øst-asiatiske land i fremtiden, sa Locklear. “Isen smelter og havet blir høyere. I vår multilaterale dialog – selv med Kina og India – har vi introdusert behovet for at effektene av klimaendringer blir en del av den militære planleggingen,” sier han, og legger til: “Hvis det går dårlig, kan du få hundretusener eller millioner av mennesker som blir forflyttet, og da vil sikkerheten raskt kunne bryte sammen”.