Al Gore: Fossile reserver mer overvurdert enn subprime-lån

Karbonboblen vil sprekke akkurat som den amerikanske boligboblen under finanskrisen, advarer Al Gore.

Al Gore fordriver tiden med mer enn klimaaktivisme. Den tidligere visepresidenten og fredsprisvinneren har det siste tiåret også bygd seg opp en stor formue som investor og rådgiver for selskaper som Apple og Google. Ifølge Bloomberg er han god for rundt 200 millioner dollar. Da kan det være ekstra god grunn til å lytte til det han har å si om den framtidige verdien av selskaper som lever av å finne og selge kull, olje og gass.

I et intervju han nylig ga til The Daily Ticker, sammenligner Gore verdivurderingen av børsnoterte oljeselskaper med den oppblåste verdien av de amerikanske råtne boliglånene (subprime-lånene) på 2000-tallet. Oljeselskapenes verdi er basert på at alle reservene de har av fossil energi skal brennes, men maksimalt en tredjedel kan brennes hvis ikke menneskehetens framtid skal ødelegges, sier Gore, som i videoklippet under kaller de “ubrennbare” fossile reservene for “råtne karbonaktiva” (“subprime carbon assets”).

– Råtne karbonaktiva er enda mer absurd overvurdert (enn subprime-lånene), fordi de kommer ikke til å bli brent. De kan ikke ikke bli brent og de vil ikke bli brent. Når vil markedet erkjenne at dette er en illusjon? Vi har en karbonboble, og den kommer til å sprekke, sier Gore i intervjuet.

Gore styrer langt unna karbon-selskaper i sine egne investeringer, både enkeltselskaper og aksjefond som er investert i karbon. På kort sikt kan man naturligvis gjøre gevinst på karbonaksjer, men:

– Hvis du er en langsiktig investor og du ikke tar høyde for at karbon-baserte aksjer kan bli verdiløse, gjør du etter min mening en feil, sier Gore.

Faren for en karbonboble er en del av et lengre intervju, der Gore også kommer inn på andre klima- og energispørsmål – bl.a. fornybar energi, klimaendringer og klimapolitikk.