Banebrytende hydrogentrailer fra Nikola får norsk navn – og det er ikke tilfeldig

Hvorfor i all verden velger Nikola norske veier til å teste sin nye hydrogentrailer – som attpåtil får norsk navn? Svaret er forskningskompetanse, fremoverlent leverandørindustri, naturgitte fortrinn og et marked som står foran store og raske utslippskutt.

Sist uke lanserte Nikola Motors Company versjon tre av sin hydrogentrailer, et konsept som virkelig baner veien for nullutslipps langtransport. Rett og slett en verdenssensasjon som skal lanseres i USA og Europa fra 2020. Nikola kaller den Tre – «means Three in Norwegian», som de forklarer i pressemeldingen – og testingen av den første bilen legger de til Norge.

Store EU-prosjekter til Norge

Samarbeidet med norske NEL har sikkert en viss betydning for Nikolas beslutning. NEL skal levere 400 produksjons- og fylleanlegg til utrullingen i USA, 2MW elektrolysører produsert i fabrikken på Notodden. Norge har et svært sterkt forskningsmiljø på hydrogen, og noen naturgitte fortrinn som gjør det hele ekstra relevant for internasjonal forskning, og nå også internasjonal industri.

Flere store EU-finansierte forskningsprosjekt er gått til Norge den siste tiden, og fellesnevneren for disse er fornybar energi, internasjonalt anerkjente kompetansemiljøer og fremoverlent næringsliv.

Sintef, NTNU og Institutt for energiteknikk (IFE) står bak mye av det som skjer. 6. november åpnet de Norwegian Fuel Cell and Hydrogen Test Centre, der det skal testes og utvikles komponenter, elektrolysører og brenselceller.

MoZEES, et forskningssenter for miljøvennlig energi (FME), er et større nasjonalt program drevet av IFE og Sintef sammen med 40 partnere fra næringsliv, myndigheter og forskning.

I Finnmark ligger Raggovidda vindkraftverk, et av verdens mest effektive vindkraftverk. Det er blitt plukket ut som test for et helt nytt EUprosjekt, Haeolus, der Sintef sammen med Varanger Kraft skal produsere hydrogen fra “innestengt” vindkraft. Produksjonen starter til neste år, og vil kunne fra dag 1 levere et tonn hydrogen til Svalbard, og slik starte utfasingen av kullkraftverket der oppe. Årsproduksjonen fra kraftverket vil kunne gi nok hydrogen til å gjøre Svalbards energimiks 100 prosent fornybar.

På Byneset i Trondheim står Trønderenergi sammen med Sintef i spissen for EU-prosjektet Remote, der de skal teste hvordan lokal vindkraft sammen med solenergi og hydrogen som energilager skal gjøre mikronett selvforsynt med energi.

I tillegg kommer regionale initiativ langs hele kysten, der lokale aktører ser på produksjon av hydrogen fra overskuddsenergi fra små vannkraftverk til utnyttelse av variabel produksjon fra større vindkraftverk. Flere av disse ligger sentralt til for å kunne levere ren hydrogen til de første offentlige initiativene på nullutslipps hurtigbåter i Hordaland, Sogn og Fjordane, Møre og Trøndelag. I tillegg vil flere av disse prosjektene ha gode forutsetninger for å levere hydrogen til en pris godt under usubsidiert dieselpris.

Enorme muligheter for grønn transport

Nikola Motors Company ser norsk forskningskompetanse, leverandørindustri og et marked som må kutte 40 prosent utslipp til 2030. De ser et land med unik fornybar energi, og muligheten til å vise sitt flaggskip drevet på nullutslippsenergi fra produksjon til drift. Derfor legger de starten til Norge, og derfor gir de konseptet et norsk navn.

Norge har en enorm mulighet til å gjøre transport til lands og langs kysten grønn. Asko baner vei med sine fire hydrogentrailere allerede i år, Nikola Tre kommer i 2020, og hydrogentog til en teststrekning vil være i serieproduksjon omtrent samtidig. Langs kysten kommer nullutslipps hurtigbåter og en ferge, og slik vil den første infrastrukturen med fyllestasjoner av utslippsfri hydrogen legge til rette for nye null- eller lavutslippsløsninger for kystnær transport.