BPs ex-toppsjef Lord Browne: Klima en “eksistensiell trussel” mot oljeselskaper

BPs tidligere toppsjef Lord Browne snakker om klimatrusselen mot fossile energiselskaper i Financial Times.

Den tidligere BP-sjefen Lord Browne snakker i FT om klima som eksistensiell trussel mot fossile energiselskaper.
Den tidligere BP-sjefen Lord Browne snakker i FT om klima som eksistensiell trussel mot fossile energiselskaper.

Den tidligere toppsjefen i BP, Lord Browne, mener at energi- og gruveselskaper ignorerer den “eksistensielle trusselen” fra klimaendringer og klimapolitikk og må endre måten de opererer på.

Budskapet fra Lord Browne er at mange kull- og oljeselskaper ikke tar innover seg at skjerpet klimapolitikk og forsert energiomstilling vil endre rammene for virksomheten de driver.

FT siterer fra et innlegg Browne holdt på en konferanse i London onsdag, der han sa at vitenskapens bevis på klimaendringer må anerkjennes. Men mange i oljesektoren vegrer seg mot det. Årsaken er ifølge Browne at “this conclusion is not accepted by many in our industry, because they do not want to acknowledge an existential threat to their business”.

Den pågående diskusjonen på Universitetet i Stavanger er vel et eksempel på at Browne har et poeng.

At Lord Browne blir lest med interesse blant mektige oljefolk, er det ingen tvil om. Statoils strategidirektør John Knight skrev på twitter:

“Statoil unequivocally accepts the IPCC view regarding climate change. We are not among those Lord Browne criticises”.

Statoil er mange hakk bedre enn de fleste andre oljeselskaper når det kommer til å akseptere klimavitenskapen. Men når det gjelder neste steg, å akseptere konsekvensen av klimapolitikkens virkninger for forretningsvirksomheten, er Statoil fortsatt bakpå. Jeg har skrevet mye om dette på Energi og Klima, og det er selvsagt fint å kunne se at en innflytelsesrik aktør som Lord Browne deler den grunnleggende analysen:

Ifølge FT brukte han avtalen mellom USAs president Obama og Kinas Xi som eksempel. Det de er enige om, vil ikke kunne oppnås uten skjerpet politikk. Til sammen kan skjerpet politikk i USA og Kina ifølge Lord Browne redusere de to landenes samlede oljeforbruk med mer enn 17 milliarder fat de neste 15 årene. Så sa han: “But many operators remain largely insensitive to the potential consequences of such policies”.

Alle de store oljeselskapene, herunder Statoil, legger til grunn et fremtidig energiforbruk som langt overstiger det togradersmålet tåler.

Lord Browne ville ifølge FT ikke være konkret om hva oljeselskapene bør gjøre, annet enn at de må akseptere klimavitenskapen og se “the opportunities presented by a low carbon energy system”.

Synspunktene fra Lord Browne bør gripe rett inn i analysen Statoils styreleder Svein Rennemo gjør seg i forbindelse med ansettelsen av ny toppsjef etter Helge Lund. Hva skal være veien videre?