Britene kutter kull

Britene stenger kullkraftverk.

Stenges ned. Rugeley, eid av franske Engie, er et av kullkraftverkene som nå stenges ned i Storbritannia. (Foto: Matthew Black)

Fem av Storbritannias 11 gjenværende kullkraftverk vil stenge ned i løpet av året. Dette betyr en kraftig reduksjon av britenes CO₂-utslipp. De fem kraftverkene som stenger ned slapp ut til sammen 32 millioner tonn CO₂ i 2014 – selvsagt i tillegg til betydelig annen forurensning som i første rekke rammer lokalt.

Beslutningen om å stenge ned tre av de fem kraftverkene ble tatt i fjor, mens kraftselskapene Engie og SSE nå i februar har bestemt seg for å stenge ned henholdsvis Rugeley og Fiddler’s Ferry, to kraftverk som begge er bygd tidlig på syttitallet.

Når de seks gjenværende kullkraftverkene vil bli stengt ned er ikke avklart, men den britiske regjeringen har tidligere gjort det klart at den ønsker å ha en kullfri kraftsektor innen 2025.

Det er kombinasjonen av billig gass og britenes “ekstra” karbonpris som gjør at kullkraft nå blir ulønnsomt i Storbritannia. Britene har en egen utslippskostnad på toppen av det europeiske kvotesystemet som gjør at gass lettere blir mer lønnsomt der enn på kontinentet. For kraftverkseierne er det lønnsomheten i henholdsvis kull og gass som gjør om de brenner det ene eller det andre.

CO₂-utslippene fra den britiske kraftsektoren har falt mye de siste årene. En kombinasjon av mer fornybar energi, mer gass og mindre kull har gitt kraftige utslippskutt.

Carbon Brief har laget en fin visualisering av den britiske utfasingen av kull: