Britiske impulser til Høyre

Høyre kan hente impulser hos de britiske konservative i klima- og energipolitikken.

For noen uker siden skrev jeg en blogg om en ny svensk tankesmie om klima- og energispørsmål som svenske sosialdemokrater har satt i gang.

Dette er et veldig positivt initiativ. Alle partier trenger å utvikle en fremtidsrettet klima- og energipolitikk basert på sitt verdigrunnlag og sine tradisjoner.

Den pågående debatten om energi- og klimapolitikk i Storbritannia viser hvilken viktig rolle de grønne kreftene har blant de konservative. Høyre – eller kanskje Civita – bør trekke politikere som Lord Deben og Tim Yeo inn i sitt arbeid. Følger man folk som Deben og Yeo får man grunnlag til å gjøre en annen fortolkning av britisk energipolitikk enn om man velger å la seg informere av oljekonsulenten Hans Henrik Ramm.

Nettopp spørsmålet om gassens rolle i det fremtidige energisystemet er kjernen i den britiske debatten. Lord Deben er leder i Committee on Climate Change, vaktbikkja som skal passe på at klimaloven overholdes. Deben advarer mot en for sterk satsing på gass i forhold til de langsiktige klimamålene, og han priser klimaloven på denne måten i et intervju med the Guardian.

“I’m a very strong believer in the Climate Change Act – I was part of the team that did it. What we wanted to do was to help governments of all political parties to get over the fundamental democratic difficulty of long term policies. I think this is an absolutely essential mechanism, as we have to have long term policies,” Deben explained. “My job is to maintain the integrity of the act.”

Lord Deben og Tim Yeo kjemper en hard kamp mot finansminister George Osborne og den fossile energi-lobbyen.

I debatten om den britiske energipolitikkens utforming spiller Tim Yeo nå en svært viktig rolle som leder i Parlamentets energikomite. Denne talen er proppet av gode poenger og argumenter. Yeo holdt den i Bloombergs hovedkontor i City den 18. desember.

Yeo viser til hvordan et nytt, desentralisert og fornybart energisystem er iferd med å vokse frem, og advarer mot å satse for sterkt på gass for lenge.

“Lumbering the UK economy with a centralised power system largely reliant on gas, would be like running an office using a fax machine in the age of the iPad.”

Godt sagt!