Bygg i bresjen

Etter at klimameldingen endelig er lansert, og 280 sider vage formuleringer er fordøyd, sitter vi igjen med en liten vinner. Politikken for bygg har ambisjoner. Det er en viktig seier.

Byggsektoren står for en betydelig andel av norsk energiforbruk. Dermed er bygg også en avgjørende sektor for tiltak som monner. Hva er vel et bedre tiltak enn å kutte alle utslipp fra byggsektoren innen 2020? Med litt godvilje er det det klimameldingen foreslår.

Klimameldingen fremskynder passivhusnivå til 2015. Det er å fremskynde standarden med to år, i tråd med de signalene sektoren selv har gitt. Passivhusstandard er et ønsket tiltak, og et viktig skritt på veien.

Allerede i 2020 skisserer klimameldingen at byggsektoren skal forholde seg til en nær-null standard. Det vil kreve at sektoren starter en omfattende omstilling av hva slags hus de bygger. For regjeringens del forplikter kravet. En nær-null standard vil kreve oppfølging med kompetanseheving og rettledning i hvordan dette skal gjennomføres. Mange entreprenører vil takle omstillingen selv, mens andre og særlig de mindre trenger mer oppfølging.

Byggpolitikken har fått et klimaløft

Et viktig tiltak regjeringen kan igangsette er å åpne strømnettet, slik at bygg kan produsere fornybar energi i perioder, for så å hente tilbake strøm på et senere tidspunkt. Det finnes en ordning i dag, men den er bare tilpasset småprodusenter, og er avhengig av nettselskapets godvilje. Dette vil også være avgjørende for å ta det siste skrittet for byggnæringen. Fra netto konsument av energi til produsent. Vi snakker om plusshuset.

Plusshus var bare for noen år tilbake forbeholdt entusiaster i mer sol-gunstige områder sør i Europa. I dag ligger planene klare for de første plusshusene i Norge. Verdens nordligste plusshus. Vår spådom er at om 20 år er plusshus utbredt i hele Skandinavia. Byene våre er store energisluk. Hvorfor ikke produsere energien der den brukes, i stedet for langt unna? Vi har potensialet for lett tilgjengelig fornybar energi, vi har kompetansen, og vi har kapitalen som trengs.

Nå har vi også en klimamelding som signaliserer et politisk ønske om en fremtidsretta byggnæring, som går foran i arbeidet med å gjøre klimaproblemer til klimaløsninger. Det er god klimapolitikk, og et god utgangspunkt for miljøfokuset i den kommende Byggmeldingen.

På ett område traff klimameldingen blink. Byggpolitikken har fått et klimaløft.