David Attenborough lanserer ny FN-kampanje

BBC-legenden presenterte nytt sosialt medieverktøy som skal gjøre det mulig for enkeltpersoner over hele verden å samarbeide i kampen mot klimaendringer.

Paris-avtalens artikkel 12 legger vekt på «opplæring, allmenn bevissthet og allmenn deltakelse» for å løse klimaproblemene. Dette er en underkommunisert del av avtalen. Desto viktigere er det at Sir David Attenborough (92) valgte å legge vekt på bred folkelig deltaking i sin tale til delegatene ved åpningen av COP24 i Katowice.

«Sammenbruddet av sivilisasjonen truer i horisonten», sa Attenborough til verdens klimaledere i salen. «If we don’t take action the collapse of our civilisations and the extinction of much of the natural world is on the horizon.”

Blogger fra COP24 i Katowice

Svein Tveitdal er tidligere FN-direktør. Han var leder av Klimavalg 2013. Tveitdal er akkreditert NGO-deltaker i Katowice for ForUM for utvikling og miljø. Han blogger om sine inntrykk for Besteforeldrenes klimaaksjon og Energi og Klima.

Samtidig lanserte han ActNow.bot, et nytt sosialt medieverktøy som gjennom Facebook Messenger gjør det mulig for enkeltpersoner over hele verden å samarbeide i kampen mot klimaendringer. Via appen lærer de om klimavennlig adferd, deler erfaringer med å redusere klimafotavtrykket, og kan vise og dele dette med venner.

Appen vil gjøre det mulig for folk over hele verden å bli en del av dialogen om å stoppe klimaendringene. «Folk vil ha dere beslutningstakere til å handle nå og støtter dere i å ta tøffe beslutninger – og de er villige til å gjøre ofre i dagliglivet for å gjøre dette enklere», sa Attenborough.

Resultatene vil bli presentert under klimatoppmøtet FNs generalsekretær arrangerer i New York i september 2019.