Digital lunsj om klimarisiko for finans og næringsliv

15. september kl. 11.30–12.00 kan du høre foredraget «Klima som finansiell risiko» på webinar i regi av Finansforbundet. Innleder er daglig leder i Norsk klimastiftelse Lars-Henrik Paarup Michelsen.

Hvorfor er det viktig at finansinstitusjoner, næringslivet og samfunnet for øvrig identifiserer og håndterer økende klimarisiko?

Det er det overordnede spørsmålet på dette kort-kurset om finansiell klimarisiko. Klimarisiko dreier seg både om fysiske risikoer som oversvømmelse og ekstremvær og omstillingsrisiko som fremtidig klimapolitikk og teknologiske endringer, og dessuten om risiko knyttet til mulige erstatningskrav i lys av kostbare klimaendringer og strengere klimapolitikk. På motsatte siden gir dette også en rekke forretningsmuligheter.

Det er Finansforbundet, som organiserer ansatte innen finans og forsikring, som inviterer til en kort, grunnleggende gjennomgang av finansiell klimarisiko. Som det heter i omtalen av webinaret: Klimarisiko handler om både trusler og muligheter knyttet til klimaendringer og omstilling til et lavutslippssamfunn, eller sagt på en annen måte: Hvordan skal vårt selskap tjene penger under endrede omstendigheter som klimaendringer og fremtidig klimapolitikk som følge Paris-avtalen?

Du kan lese mer og melde deg på foredraget her.