Energi og Klima i nytt design

Energi og Klima skal være en møteplass for lesere som vil følge med i og diskutere de viktigste sakene på klima- og energifeltet.

Energi og Klima har som ambisjon å være Norges ledende arena for kommentar og debatt om klimapolitikk og energispørsmål. Nettmagasinet har siden starten for drøye tre år siden etablert seg som en arena som opinionsdannere og beslutningstakere i økende grad forholder seg til. Vi er fortsatt små, men vi har de riktige leserne. Vi ønsker å vokse, og vi tror det nye designet som vi nå får vil gjøre oss mer attraktive for flere lesere.

Sidene våre blir nå bedre tilpasset lesning på mobil og nettbrett. Vi får nye muligheter til å prioritere mellom artiklene på forsiden, og vi har gjort grep for å presentere relevante saker slik at leserne våre vil fordype seg i flere artikler.

Energi og Klima har til nå i all hovedsak presentert meningsbærende innhold. Slik vil det være også i fortsettelsen, men vi organiserer det nye designet slik at det vil fremstå tydeligere når en sak er en nyhet og ikke en meningsbærende tekst. Med et klarere skille mellom nyheter og kommentarstoff nærmer vi oss det tradisjonelle nyhetsmediets struktur, men vi beholder også bloggen som et viktig kjennemerke.

En fordel ved å skille tydeligere mellom nyheter og meningsbærende stoff, er at vi blir lettere siterbare for tradisjonelle medier. Vi ønsker at sakene våre – og temaene vi løfter frem – blir plukket opp i større medier.

Vi har i de tre årene som har gått siden vi startet opp sett at et lite, uavhengig nettsted kan bidra til å løfte store saker. Vi skrev om karbonboblen før noen andre i Norge og vi var tidlig ute med å løfte frem diskusjonen om Oljefondets investeringer i et klimaperspektiv. Vi tror vi har vært med på å bevege agendaen. Vi har bragt mange av de store spørsmålene i den internasjonale diskusjonen om klima- og energispørsmål til Norge og vi kommer til å fortsette med å være tidlig ute. Det kan vi love – fordi vi følger godt med i den globale nyhetsstrømmen og fordi mange av våre lesere følger med for oss.

Energi og Klima er helt avhengig av sine bidragsytere, og vi vil gjerne ha flere. Vi har en fast skare skribenter som jevnlig publiserer saker. Vi er glade når forskere vil publisere artikler hos oss og vi synes det er veldig fint når vi kan drive debatter fremover. Energi og Klima er ikke noe kampanjeorgan, det skal tvert imot være høyt under taket og stort rom for ulike meninger og synspunkter. Norsk Klimastiftelse eier Energi og Klima, men nettmagasinet er organisert som et eget selskap. Redaktørplakat er en selvfølge.

Energi og Klima har små ressurser – altfor små til å drive bred nyhetsjournalistikk. Vi har selvsagt heller ikke ressurser til å drive undersøkende journalistikk. Det skulle vi gjerne hatt. Det er for lite kritisk og kompetent journalistikk om klima- og energispørsmål i Norge. Et nettmagasin som Energi og Klima kan ta en rolle i denne nisjen og inngå i medienes «økosystem» som en liten, men likevel viktig, aktør. Ulike medier lever i et samspill med hverandre og nisjepublikasjoner er med på å sikre mangfold og bredde.

Med redesignet tar Energi og Klima et nytt steg videre. Netlife har brukt sin kompetanse og erfaring til å hjelpe oss med å finne et uttrykk som passer Energi og Klimas innhold og form. Vi tror vi har fremtiden for oss og håper at du som leser vil være med oss videre, og at du bidrar til å spre og dele innholdet vi produserer blant dine kolleger, venner og kjente.