Energiekspert advarer: I Kina kan kull-til-gass gi større CO₂-utslipp

I USA har det sikkert vært et godt klimatiltak å erstatte kull med naturgass i kraftproduksjonen, men i Kina kan en slik overgang faktisk gi økte utslipp av klimagasser.

Det som virker i Kina, er målrettede og kraftige tiltak for å øke bedriftenes energieffektivitet, regionale tak på CO₂-utslipp og gradvis utvikling av systemet med CO₂-handel. Dette er hovedpunkter i et intervju med Professor Ye Qi, leder for Climate Policy Institute ved Tsinghua University, og ansvarlig for en årlig rapportering om lavkarbonutviklingen i Kina. Intervjuet er publisert i Energy Post.

Årsaken til at økt bruk av gass vil føre til høyere energi- og vannforbruk og høyere CO₂-utslipp er at Kina ikke har nevneverdige egne naturgassressurser, og derfor må  ty til gasifisering av kull for å fremstille gass. Skifergass har han liten tro på før 2030, da det viser seg at teknologien brukt i USA ikke er tilpasset kinesiske forhold. Import av naturgass i stor skala anser han som uaktuelt.

Professor Qi er forøvrig pessimistisk til muligheten for at Kina kan nå toppen av CO₂-utslipp i dette tiåret, men gir samtidig flere eksempler på den kinesiske regjeringens klimapolitikk som gir gode resultater: Energieffektivisering i industrien, regionale tak på utslipp av karbon, transport, bygg og urbanisering. Han tror veien for Kina ikke blir å sette et tak på CO₂-utslipp, men å sette tak på energiforbruket. For Kina vil det i praksis bety å kutte kull.