Enighet i EU om prosjektobligasjoner

Nytt virkemiddel skal utløse investeringer i europeisk infrastruktur, bl.a. energinett.

I tide til onsdagens EU-toppmøte har Rådet og Parlamentet i EU blitt enige om oppstart for prosjektobligasjoner (project bonds) fra juli i år. En avtale om et pilotprosjekt ble inngått i Brussel tirsdag ettermiddag.

Vi presenterte nylig konseptet grundig i en artikkel her på Energi og Klima. Prosjektobligasjonene, som utlyses av private selskaper, skal støttes med 230 millioner euro fra EUs budsjett i år og neste år. EU-kommisjonen tror man på denne måten kan utløse 15-20 ganger dette beløpet i investeringer, altså opptil 4,6 milliarder euro. Hvis konseptet gjøres permanent etter pilotfasen, blir det snakk om betydelig høyere beløp. Men dette avgjøres først senere, i forbindelse med forhandlingene om EUs neste langtidsbudsjett 2014-2020 (se pressemelding fra Europaparlamentet).

Prosjektene som kan få slik finansiering vil være innen grenseoverskridende infrastruktur – energi, telekommunikasjon og samferdsel. Tanken er å lokke aktører som pensjonsfond til å investere i prosjekter som ellers ikke ville blitt realisert. Oljefondet og KLP bekreftet interesse da vi spurte dem om dette i april.

Tyskland, Sverige og Nederland er blant EU-landene som har vært skeptiske til ideen. Gjennombruddet i forhandlingene må ses i sammenheng med morgendagens toppmøte og den styrkede oppmerksomheten om vekstfremmende tiltak i den kriserammede eurosonen. Det er ønske om å presentere noe konkret, og prosjektobligasjoner er et av initiativene som har vært varslet på forhånd. De to øvrige er utvidelse av kapitalen i Den europeiske investeringsbanken (EIB) og omdirigering av ubrukte midler i EUs strukturfond.

Prosjektobligasjoner må ikke forveksles med euro-obligasjoner (eurobonds), som innebærer at det utstedes felles statsobligasjoner garantert av alle landene i eurosonen. Også dette er varslet satt på dagsorden på EU-toppmøtet, men Tyskland og flere andre land er sterke motstandere.

Den svenske sosialdemokraten Göran Färm er saksordfører for prosjektobligasjoner i Europaparlamentet. Parlamentet skal etter planen stemme over saken i juli.