Erna Solberg må kurere høyrefolks klimaignoranse

Fredag denne uken kom jeg tilbake fra et land i Afrika, Namibia, der tørke og vannmangel nå rammer livsgrunnlaget til deler av landsbygdbefolkningen. En av de første nyhetene som møter meg er en undersøkelse i Mandag Morgen, der det fremgår at bare 20 prosent av Høyre-velgere med høy utdannelse stoler på forskningen som sier klimaendringene er… Fortsett å lese Erna Solberg må kurere høyrefolks klimaignoranse

Fredag denne uken kom jeg tilbake fra et land i Afrika, Namibia, der tørke og vannmangel nå rammer livsgrunnlaget til deler av landsbygdbefolkningen. En av de første nyhetene som møter meg er en undersøkelse i Mandag Morgen, der det fremgår at bare 20 prosent av Høyre-velgere med høy utdannelse stoler på forskningen som sier klimaendringene er menneskeskapte.

Morgenen etter leste jeg at Oslo Høyre har fått en liberalist og klimaskeptiker på kampplass på stortingsvalglisten: «Jeg kjøper ikke helt konklusjonen til FNs klimapanel, og er svært skeptisk til tiltakene og kostnadene», sier Heidi Nordby Lunde, en profilert blogger som nå kan bli folkevalgt for Høyre, til Aftenposten 16.2.

Erna Solberg og Nikolai Astrup har all grunn til å være urolige. Så lenge jeg kan huske, har Høyre vært partiet for langsiktighet og et fler-generasjonsansvar i politikken. Det er nok å nevne stikkord som Natos dobbeltvedtak som svar på Sovjets opprustning, EU-kampen, eller for den saks skyld den nå så skamroste, men den gang sterkt kontroversielle fjerning av Statoils dobbeltrolle og privilegier på kontinentalsokkelen. Dersom ikke Høyres ledelse viser lederskap i spørsmålet om klima og bærekraft, risikerer partiet å bli en oppsamlingsplass for alle som misliker tanken på å måtte ofre noe av sin komfort, frihet og sine inntjeningsmuligheter, for at senere generasjoner og mennesker i andre land skal ha mulighet til skape et godt liv.

Erna Solberg på Zero-konferansen 2011 (foto: Zero, CC:by)
Erna Solberg på Zero-konferansen 2011 (foto: Zero, CC:by)

Man trenger ikke lese forskningsrapporter for å forstå hva som skjer. Havsmeltingen i nord handler ikke om isbjørner eller Nordøstpassasjen, men vitner om at termostaten Arktis er i ferd med å gå i stykker. Man kan reise til Bengalbukta i Bangladesh, slik Le Monde gjorde denne uken. Avisen intervjuer mennesker som har måttet forlate sine hjem på grunn av havstigning og stadig hyppigere flomkatastrofer. Det er over 100.000 nå, men vil kunne bli over 30 millioner i dette århundre, anslår ekspertene. 60 prosent av landets areal ligger flere meter lavere enn havoverflaten.

Eller man kan dra til Nord-Afrika og Sahel-området, og bli vitne til hvordan ørkenområdet utvides år for år. En av grunnene til at islamistene har funnet grobunn for sin virksomhet i Nord-Mali, er at klimaendringene har bidratt til å svekke det tradisjonelle livsgrunnlaget i Sahel-området.

Stadig hyppigere ekstremvær er kommet for å bli, var hovedbudskapet på den årlige konferansen til American Association for Advancement of Science som møttes i Boston fredag 15. februar. Hetebølger er blitt hyppigere over hele USA, særlig i de vestlige regionene er det satt mange rekorder siden år 2000-tallet, rapporterte National Geographic fra konferansen. Midt-Vesten og nordøstkysten har de siste årene derimot hatt de største regnmengdene siden 1950.

“Vitenskapen er klar og overbevisende om at klimaendringene skjer, og de skjer raskt. Det er heller ingen uenighet blant forskerne om at endringene er menneskeskapte,” sa geologiprofessor Donald Wuebbles ved Universitetet i Illinois. Bare i de to siste årene har forsikringsselskapene i USA tapt over 120 milliarder dollar som følge av tørke, tornadoer, flom, orkaner og skogbranner.

Det som kan få Høyre-folk til å skjønne alvoret, er å vise at klimaendringene som utfordrer menneskeheten dette århundre nå ikke lenger kan plasseres i kategorien natur og miljø, nå handler det om samfunnsøkonomi og sikkerhet. «By far the greatest economic challenge of the 21st century”, sier Christine Lagarde, nå IMF-sjef og tidligere finansminister under president Sarkozy.

“A life-threatening issue», sier president Obamas nye utenriksminister John Kerry. «Jeg tror at den situasjonen vi står overfor [med klimaendringene] er like farlig som noen av den slags kriser som vi snakker om i Iran, Syria og andre problemområder”, uttalte han i Senatet i fjor høst.

Men kanskje ligger den største motivasjonen for Høyre-folk på den innenrikspolitiske arenaen. Som vist i denne analysen av Jens Stoltenbergs og Sigbjørn Johnsens perspektivmelding, virker det som de rødgrønne har gitt opp å  bringe nye tanker inn i klimapolitikken. Får Høyre kontroll på klimaignoransen i egne rekker, kan ettermælet bli at det måtte en Solberg-regjering til at norsk økonomi, infrastruktur og næringsliv skulle bli rustet til å møte lavkarbonsamfunnet.