EU-dragkamp om klimamål

EUs 2030-politikk rykker nærmere. Viktige utspill om klimakutt og fornybarmål har kommet de siste dagene.

Den politiske dragkampen om utformingen av EUs klima- og energipolitikk mot 2030 tiltar. Onsdag skriver Financial Times at Tyskland, Storbritannia, Frankrike og Italia har sendt et brev til klimakommissær Connie Hedegaard der de sier at 2030-målene må innebære kutt på minst 40 prosent.

Klimakommissær Connie Hedegaard (foto: EU-kommisjonen)
Klimakommissær Connie Hedegaard (foto: EU-kommisjonen)

“An ambitious greenhouse gas target of at least 40 per cent domestic emission reductions will be central to unlocking the tens of billions in low carbon investments we urgently need”, heter det i brevet.

Den 22. januar skal Hedegaard legge frem EU-kommisjonens forslag til klima- og energipakke. Et viktig stridsspørsmål er om EU bør videreføre egne fornybarmål mot 2030. Dette ønsker ikke Norge, men syv sentrale EU-land gikk nylig inn for egne fornybarmål. Frankrike, Tyskland, Italia, Østerrike, Belgia, Danmark, Irland og Portugal legger vekt på at egne fornybarmål vil gi bidra til økt energisikkerhet, teknologisk utvikling og nye arbeidsplasser.

“A target for renewable energy is crucial to provide certainty that can ensure cost-effective investments in energy systems that will strengthen the internal market for energy”, skriver de syv landenes energi- og miljøvernministre.

Storbritannia er ikke med i denne fornybar-koalisjonen, men deltar altså i firkløveret sammen med Tyskland, Italia og Frankrike som ber om 40 prosent klimakutt.

En lekket rapport fra EU-kommisjonen viser til at klimapolitikk uten fornybarmål vil gi vesentlig færre arbeidsplasser enn om egne mål for fornybar energi inkluderes.

Ifølge Reuters er det sannsynlig at EU-kommisjonen vil legge frem et forslag som innebærer 40 prosent CO₂-reduksjon og en fornybarandel på 30 prosent.