EU-kompromiss om utslippskutt for biler (oppdatert)

Tyskland prøver å stoppe avtale om nye utslippskutt, og har foreløpig fått til en utsettelse.

OPPDATERING 27. juni: Det var godt jeg skrev “foreløpig avtale” i mitt opprinnelige blogginnlegg om denne saken (se nedenfor her). Forbundskansler Angela Merkel sjaltet seg i går inn personlig for å få stoppet kompromisset som det irske EU-formannskapet og Europaparlamentet ble enig om mandag. Merkel skal ha ringt Irlands statsminister Enda Kenny og andre regjeringssjefer og presset dem hardt. Under et møte mellom EU-landenes ambassadører i Brussel i dag (Coreper i EU-sjargongen) skulle det ha vært votering om saken, men den ble utsatt. Blant dem som støttet tyskernes krav om utsettelse var Storbritannia og Nederland, ifølge European Voice. Det er uvanlig at et land intervenerer på denne måten etter at et kompromiss er funnet, og framgangsmåten har provosert i Brussel. Nå spekuleres det i at Tyskland vil jobbe for å få nok land med seg til å få blokkert avtalen når den kommer opp til votering.

***
Og her er den opprinnelige saken:

Gjennomsnittlig CO₂-utslipp per kilometer fra nye personbiler solgt i EU skal ned til 95 gram innen 2020. Rådet og Europaparlamentet ble enige om dette i en foreløpig avtale 24. juni (avtalen må endelig godkjennes av medlemslandene og parlamentet i plenum). Bilprodusentene får dermed skjerpede krav å forholde seg til. Innen 2015 skal gjennomsnittsutslippet være 130 g/km.

Som jeg skrev om nylig, foreslo miljøkomiteen i parlamentet i april et veiledende mål om 68-78 g/km innen 2025. Dette er droppet i forhandlingene, og det snakkes nå vagere om at diskusjonene om et nytt mål etter 2020 skal fortsette.

Tyske bilprodusenter bygger større biler med høyere snitt-utslipp enn andre. Tyskerne har derfor kjempet mot et strengt mål for 2025 og for ordninger som gjør det lettere for dem å nå 2020-målet. Dette har de fått delvis gjennomslag for i kompromisset, fordi el- og hybridbiler vil gi en ekstra bonus i CO₂-regnskapet i perioden 2020-23, såkalte superkreditter (el-biler vil telle dobbelt i 2020, deretter reduseres faktoren ned til en i 2023). Dette skal også hjelpe den tyske regjeringen med å nå et mål den har satt om en million el-biler på veiene innen 2020.

Kompromisset har fått en blandet mottakelse blant miljøorganisasjoner. Greenpeace mener at superkreditt-systemet vil føre til at utslippene fra nye biler i 2020 vil bli 97,5 g/km, og anslår at kravet på 95 g ikke vil bli nådd før i 2023.

Avtalen innebærer også at en ny testprosedyre for måling av drivstofforbruk (WLTP) skal tas i bruk i EU så tidlig som mulig, med 2017 som mulig deadline. Dagens testprosedyrer er blitt kritisert for å produsere forbrukstall som ikke lar seg oppnå under reell kjøring.

Rapport: Flere arbeidsplasser med miljøvennlig bilbransje

Cambridge Econometrics la mandag fram en rapport om betydningen av avkarbonisering av bilbransjen for europeisk økonomi fram mot 2030. En rask omlegging til en flåte av avanserte hybrid-, el- og brenselscellebiler frigir midler som ville gått til fossilt drivstoff – og som dermed kan brukes på andre områder. Innovasjon i bilbransjen kan skape netto 500.000 til 1,1 million nye arbeidsplasser innen 2030 i ulike scenarier. CO₂-utslipp vil kuttes og luftkvaliteten forbedres. Rapporten ble bestilt av European Climate Foundation.