EUs klimapolitikk vakler

Prisen på utslippskvoter kan holde seg lav lenge etter at EU-parlamentet stemte ned et forslag om krisetiltak i kvotemarkedet.

Et knapt flertall på 334 representanter mot 315 stemte mot forslaget om såkalt backloading av 900 millioner utslippskvoter i EUs kvotemarked (ETS). Forslaget er formelt sett ikke dødt – det går nå tilbake til miljøkomiteen i EU-parlamentet. Det irske formannskapet vil fortsatt prøve å komme fram til enighet om forslaget i Rådet og Parlamentet, ifølge miljøvernminister Phil Hogan.

Prisen på utslippskvoter stupte til ny historisk bunn-notering på 2,63 euro per tonn da avstemningsresultatet ble kjent. Analysesjef Stig Schjølset i Thomson Reuters Point Carbon mener at prisen vil holde seg lav lenge – den vil neppe bevege seg mye over 3 euro og kan falle ytterligere fram mot 2020. Backloading-forslaget står ikke til å redde, mener han: “Nå vil søkelyset settes på strukturelle, mer langsiktige tiltak, men uansett gjør denne avstemningen EUs kvotemarked irrelevant som verktøy til å redusere utslipp i mange år framover,” sier Schjølset.

Kvotemarkedet – EU Emissions Trading System – er en pilar i EUs klima- og energipolitikk. Spørsmålet er nå om de som ønsker en ambisiøs klimapolitikk i EU mot 2030 klarer å mobilisere til en ny offensiv. Finanskrisen og den påfølgende eurokrisen har lenge stått øverst på prioriteringslisten for EUs politikere. Energipolitisk ekspert Oliver Geden ved Stiftung Wissenschaft und Politik i Berlin tvitret dette etter avstemningen:

Today’s #ETS #backloading vote simply reflects the unconvenient truth that #climate policy hasn’t been a #EU priority for quite a while.

— Oliver Geden (@Oliver_Geden) April 16, 2013

Her er grafikk over prisutviklingen på kvotemarkedet siden 2008 (til og med 12. april i år):