Se #Klimafrokost: Klimautvalget 2050

Klimautvalget 2050 har nylig levert sin rapport. På Klimastiftelsens #Klimafrokost 2. november presenterte utvalgsleder Martin Skancke utvalgets anbefalinger. Se opptak her.

Mer om temaet:

Innen 2050 skal vi i Norge kutte klimagassutslippene ned mot null. Men per nå kutter Norge klimagassutslippene med museskritt. Hvordan går vi fram for å sikre høyere tempo i omstillingen, og at veivalgene og investeringene som gjøres i dag også henger sammen med 2050-målet? Dette skal leder av regjeringens Klimautvalget 2050, Martin Skancke, innlede om på #Klimafrokost i Oslo torsdag 2. november kl. 08:30–10.   

Du kan også følge med direkte her på Energi og Klima.

På Klimafrokosten spør vi blant annet:

  • Gjennom to år er det lagt ned mye arbeid i utarbeidelsen av denne rapporten, det er hentet inn ytterligere ekspertise i form av høringer, møter og utarbeidelse av rapporter som belyser enkeltproblemstillinger. Hvordan kan vi best gripe an rapporten for å få en mest mulig nyttig og konstruktiv behandling av den – enten man er politiker eller andre som vil påvirke hva innholdet i rapporten skal få å bety?
  • Hvordan kan vi best mulig bruke rapporten framover – for å få en konstruktiv samtale om den slik at den kan bidra til at vi lager en god plan for omstillingen i Norge?
  • Utvalget tar utgangspunkt i hvor vi skal være i 2050 – hvor store utslipp vi kan ha da – og spør: Hvem skal få lov til å slippe ut de små CO₂-utslippene vi kan tillate oss i 2050?
  • Hvordan skape aksept for omstillingen og sikre at vi unngår at noen grupper må bære en urimelig del av kostnadene?
  • Arealer er en begrenset ressurs, sier utvalget, og arealet vårt må brukes med omhu. Hvordan kan politikken legge til rette for at vi skape gode liv uten at vi sløser med ressursene, og samtidig som vi tar vare på naturen?
  • Ang. petroleumsnæringen: Noen har vært ute og «punktert» utvalgets forslag om å stoppe letevirksomheten i nye områder og heller konsentrere seg om å lete i områder der det allerede er utbygd infrastruktur. Hvordan kan vi diskutere dette videre – som del av utvalgets helhet – og uten at altfor mange er «ferdigtenkte»?  
  • Utvalget sier at utslippene fra matsystemet vårt må reduseres fra dagens nivå. Hvordan griper vi dette an?
  • Hvordan bør vi organisere transportsektoren, slik at dagens investeringer henger sammen klimamålene?

I samtalepanelet stiller: Kristin Halvorsen, direktør ved CICERO Senter for klimaforskning og medlem i Klimautvalget 2050, samt stortingsrepresentantene Mathilde Tybring-Gjedde (Høyre), Frode Jacobsen (Arbeiderpartiet) og Sveinung Rotevatn (Venstre), sistnevnte bidro til å sette ned Klimautvalget 2050 i 2021 da han var klima- og miljøminister i Erna Solbergs regjering.

Norsk klimastiftelse får støtte til prosjekt #Klimafrokost fra Kavlifondet.