#Klimafrokost: Klimautvalget 2050 og transportsektoren

Se opptak av #Klimafrokost i Bergen 29. november: Tema er Klimautvalget 2050 – med dypdykk i transportsektoren.

– Å bli et lavutslippssamfunn avhenger av mange små og store beslutninger, i både offentlig og privat sektor. Disse beslutningene må ta utgangspunkt i hvor vi vil være i 2050. Det er ut fra dette perspektivet vi må finne gode løsninger på dagens utfordringer, sa Martin Skancke da han i oktober 2023 la fram rapporten fra det regjeringsoppnevnte Klimautvalget 2050.

Og: – Omstilling til lavutslipp handler om mer enn utslipp. Omstilling til lavutslipp innebærer en bred samfunnsomstilling som må starte nå, sa Skancke.

Så hva betyr dette i praksis – for den enkelte sektor?

Det skal utvalgsleder Martin Skancke innlede om på Klimafrokosten i regi av Norsk klimastiftelse. Skancke legger fram utvalgets enstemmige anbefalinger.

Under frokosten trekkes transportsektoren fram som et godt eksempel på hvordan vi i dag må planlegge og investere slik at vi bidrar til å nå klimamålene. Utvalget anbefaler at bl.a. Nasjonal transportplan skal ta utgangspunkt i klimamålene – hva vil dette bety for innbyggerne og samfunnet? Bjørne Grimsrud, administrerende direktør i Transportøkonomisk institutt (TØI) kommer til Bergen og vil innlede på frokostarrangementet med tema: Hvordan bør transportsektoren og Nasjonal transportplan endres for å bidra til klimamålene for 2050?

I det politiske samtalepanelet deltar blant andre stortingsrepresentantene Alfred Bjørlo fra Venstre og Liv Kari Eskeland fra Høyre. Bjørlo sitter i næringskomiteen, Eskeland i transportkomiteen.

Du kan følge med direkte her på Energi og Klima.

Om du vil delta i salen, kan du melde deg på her.

Kavlifondet støtter prosjekt #Klimafrokost økonomisk.