Folkefinansierer det grønne skiftet

Vindmøller, solcellepaneler, bioenergi: Prosjekter som inviterer enkeltpersoner til å investere i grønne løsninger øker i popularitet.

Folkefinansiering – crowdfunding – har vist pen vekst i noen år, og brukes særlig aktivt til å skaffe penger til kulturprosjekter. Nå dukker det opp stadig flere nettløsninger som henter inn penger til utbygging av fornybar energi, løsninger for energieffektivisering og innovasjonsprosjekter innen energi og “cleantech”. Dette er et ganske nytt og lovende aspekt ved det desentraliserte grønne skiftet, og det er et mangfold av konsepter ute og går.

Prosjekter basert i USA, Storbritannia og Nederland ser ut til å ha hatt mest suksess til nå, men i Tyskland har hele fire ulike nettbaserte prosjekter for folkefinansiering startet opp den siste tiden. En liten oversikt:

  • Abundance (Storbritannia): Har til nå hentet inn over 3 millioner pund til seks prosjekter (sol og vind). Til et solenergiprosjekt i Nottingham fikk Abundance i høst inn en halv million pund på under en måned. Investorene tilbys en “debenture” (en slags obligasjon) som skal gi en fast eller variabel årlig avkastning (i snitt 7,2 prosent). Folk kan investere fra 5 pund og oppover. Se animasjonsvideo nederst i artikkelen.
  • Mosaic (USA): Har hentet inn over 5 millioner dollar til solprosjekter, ofte med 10-12 års løpetid. Folk kan investere fra 25 dollar og oppover, forventet avkastning 4-6 prosent.
  • Windcentrale (Nederland): Legger til rette for investeringer i vindmøller, organisert etter samvirkemodellen. Satte i september rekord ved å hente inn 1,3 millioner euro på 13 timer, fordelt på 1700 investorer. Beløpet gikk til å finansiere en Vestas 2 MW vindturbin i Culemborg.
  • Sunfunder (utviklingsland): Finansierer lån til solenergiprosjekter i utviklingsland. Har hentet inn 278.000 dollar til nå. Tilbyr foreløpig bare tilbakebetaling av lånebeløpet, men ønsker å utvide til en avkastningsbasert modell.
  • Crowdener.gy (Tyskland): Henter inn penger til fornybarprosjekter som i likhet med Windcentrale organiseres som samvirke. De fleste prosjektene har 500 euro som nedre grense.
  • Econeers (Tyskland): Nystartet. Har finansiert biomasseanlegget Tiefschwarz med 570.000 euro, som skal gi investorene 5 prosent avkastning. Econeers er et datterselskap av portalen Seedmatch, som skaffer finansiering til gründerbedrifter.

Bettervest (mindre energieffektiviseringsprosjekter) og Green Crowding (finansierer nå et innovativt vindkraftprosjekt – vind fra drager) er ytterligere to nystartede tyske folkefinansieringsplattformer.

I den store sammenhengen er beløpene vi snakker om her små, men folkefinansiering kan bidra til å realisere mindre prosjekter som institusjonelle investorer ikke er interessert i. Avkastningen er god sammenlignet med hva man i dag kan få på en sparekonto (prosjektene er selvsagt ikke risikofrie, noe de ulike plattformene naturligvis informerer om). For mange er det også attraktivt at investeringen er en praktisk og konkret form for deltakelse i omstillingen til et mer bærekraftig samfunn.

Desentralisert og spredt eierskap til energiprosjekter er en sentral del av det tyske Energiewende. Samvirkemodellen som er nevnt her har stor oppslutning i Tyskland. Det skal jeg komme tilbake til i et senere blogginnlegg.