Fra Regent Street til Dogger Bank

David Camerons regjering setter i gang sjarmoffensiv for å få investorer som det norske oljefondet til å investere i offshore vind.

David Camerons regjering legger nå til rette for at pensjonsfond og investorer som det norske oljefondet kan investere i offshore vindkraft. Britene vil sette pensjonspengene i konstruktivt arbeid.

Lykkes Storbritannia med å mobilisere pensjonspenger på denne måten kan det være at vi er vitne til et vippepunkt i utrullingen av fornybar energi i stor skala – et innovativt finansielt grep som vil være svært viktig i overgangen mot lavkarbon-samfunnet.

Det er ingen tvil om at både offshore vind og storskala solenergi trenger kapital fra privat sektor i tillegg til den som kraftselskapene kan mobilisere. Pensjonsfond og andre institusjonelle investorer må inn. At britene går foran er løfterikt, ikke minst på grunn av Londons stilling som finanssentrum.

Derfor er det et veldig interessant signal som nå kommer fra den britiske regjeringen knyttet til nye finansieringsmodeller for fornybar energi og annen infrastruktur. Camerons regjering ønsker å mobilisere kapitalen som besittes av private pensjonsfond og statlige fond som det norske oljefondet og andre såkalte “sovereign wealth funds” – for eksempel kinesernes. De har meldt sin interesse i Storbritannia.

Cameron fronter ifølge Recharge en sjarm-offensiv mot slike fond. Det norske oljefondet – NBIM – vil være en naturlig partner. Oljefondet har kjøpt Regent Street. Nå får oljefondet mulighet til å investere i fremtidsrettet energiproduksjon der kontantstrømmen er garantert fra Downing Street. Sigbjørn Johnsen kan, om han ønsker, sette deler av oljeformuen i arbeid med nyttig samfunnsbygging og bidra til investeringer i realøkonomien – tiltak som kan få i gang veksten.

Den gigantiske vindutbyggingen Statkraft og Statoil planlegger på Dogger Bank – og andre vindkraftanlegg – kan altså få Oljefondets som deleier – dersom norske myndigheter finner det interessant å legge til rette for dette.

Finansminister George Osborne varslet også tirsdag at britiske pensjonsfond vil stille med 20 milliarder pund til opprustning av infrastruktur i Storbritannia etter samme modell.

I Danmark har Dong Energy inngått avtaler med pensjonsfond der de har solgt halvparten av vindparker ut, men samtidig beholdt det operative ansvaret. Slik kan Dong bygge dobbelt så mange, har konsernsjef Anders Eldrup forklart.

Poenget her er at regjeringene må legge til rette for at risikoen fordeles slik at pensjonsfondene får sikker og stabil avkastning for sine investeringer. Gjort på riktig måte, kan dette være veldig god match for institusjonelle investorer som søker alternativer til aksjer og obligasjoner. Det er å legge til rette for dette britene nå går i spissen for. David Cameron og hans regjering viser at de har innovasjonskraft. Det lover godt for den massive utrullingen av fornybar energi som Storbritannia må gjennomføre de neste par tiårene.