Fra “verstinger” til globale ledere

Unilever, Nestle og Walmart er blant de beste på bærekraft.

Jeg er “oppdratt” til å tenke at Nestlé og Walmart er verstinger. Nestlé på grunn av lemfeldig og utspekulert omgang med morsmelkerstatning i fattige land og Walmart på grunn av mangelfull eller endog tvilsom ivaretakelse av arbeidstakeres rettigheter. Nike har også vært på verstinglisten historisk på grunn av menneskerettighetsbrudd i form av svært tvilsomme arbeidsforhold på fabrikkene.

Nå er alle disse tre selskapene rangert blant de 13 beste i verden på bærekraft!

Hva er det som skjer?

Her er listen over de 13 beste selskapene “Sustainability Leaders 2012” (pdf), nylig offentliggjort av Globescan og SustainAbility:

Kilde: www.globescan.com

Unilever har toppet listen to år på rad. Det er ingen tilfeldighet. Unilever og dets CEO Paul Polman er svært anerkjent for å gjøre imponerende mye både bredt og dypt innenfor samfunnsansvar. Unilever offentliggjorde første års resultater for sin tiårs “Sustainable living plan” 24. april 2012. Generelt har de så langt fått svært positiv respons på rapporten.

Men tilbake til de 13 på listen.

Listen er veldig interessant. Av minst to grunner:

1. Positive endringer i så megastore selskaper får reell effekt for bedring av miljø og andre sosiale forhold i verden. Unilever leverer f.eks vaskemidler til 1/3 av verdens husholdninger, hva disse inneholder og hvordan de produseres er derfor ikke likegyldig.

2. Flere av de som er nevnt her, har vært igjennom perioder med betydelig omdømmesvikt på grunn av manglende styring og kontroll med etikken eller måten de driver på. Kanskje moralen er at man må gå på en skikkelig omdømmesmell for å “våkne” og ta grep?

Telenor og Bangladesh er et hjemlig eksempel på nettopp dette.

Hva er det som kjennetegner bærekrafts-lederne?

  • Ledelsen mener alvor med sitt samfunnsansvar
  • Bærekraftstrategien er inkorporert og en viktig del av virksomhetens strategi
  • De er transparente og kommuniserer godt med sine interessenter rundt temaet
  • De satser på bærekraftige produkter og tjenester

Hvor seriøs er undersøkelsen?

Vel, rankingen er et resultat av en spørreundersøkelse hvor 825 CSR-spesialister med lang fartstid fra ulike sektorer fra 76 land har deltatt.

Svakheten er selvsagt at vinnere i en slik undersøkelse er de som nevnes oftest, og som regel er det en sammenheng mellom selskapets størrelse og hvor godt kjent det er – og dermed sannsynligheten for å bli nevnt – men bare om man gjør bra arbeid, vel å merke. Det finnes helt sikkert mindre og små bedrifter som er flinkere enn Unilever absolutt sett, men som ikke når opp fordi ikke mange nok kjenner til dem slik at de blir nevnt ofte nok i en slik undersøkelse.

Men motsatt finnes det også svært mange andre store selskaper i verden som ikke er nevnt her. Nettopp fordi de ikke er flinke nok. Apple, IBM, Microsoft, Coca-Cola er for eksempel ikke på listen over. Det er interessant å sammenligne oversikten over “Sustainability Leaders” med Interbrands liste over de 13 mest kjente brands eller merkevarer i verden i 2011:

En av mine helter, investoren Warren Buffett, har sagt:

“It takes twenty years to build a reputation and five minutes to lose it.”

“If you think about that, you will do things differently”

La oss håpe at de ledende selskapene innen bærekraft kan være gode eksempler og en inspirasjon for små og store selskaper til å ta de kloke og gode grepene – før de blir tvunget til det fordi de har dummet seg ut.

Samfunnsansvar lønner seg nemlig – alltid!