Gode tall fra Tyskland

Tysklands forbruk av fossil energi – og dermed CO₂-utslippene – har falt kraftig i 2014.

Tysklands Energiewende får med rette mye oppmerksomhet. Når avsenderen ikke er vennlig innstilt til fornybar energi, er vinkelen ofte negativ. Energiewende fremstilles gjerne som en mislykket og kostbar operasjon som attpåtil leder til høyere CO₂-utslipp.

Men så kommer det tall fra 2014 som viser kraftig nedgang i bruken av fossil energi. Kilden er foreløpige tall fra AG Energiebilanzen. Riktignok er varmt vær en viktig del av forklaringen. Til sammen falt primærenergiforbruket i Tyskland med 4,8 prosent i 2014 og har ikke vært lavere siden gjenforeningen. Korrigert for været ville nedgangen vært på et par prosent, ifølge AG Energiebilanzen.

Tyskland 2014

Dette gir en reduksjon i CO₂-utslippene fra energisektoren på omkring 5 prosent. Omkring halvparten av dette er knyttet til endringer i kildene til strømproduksjon, der forbruket både av gass, kull og CO₂-verstingen brunkull har falt. Den fornybare kraftproduksjonen økte med 3,3 prosent.

Nedgangen i oljeforbruk skyldes lavere forbruk av olje til oppvarming. Også hovedårsaken til det lavere gassforbruket ligger i mindre bruk av gass til oppvarming.

Tysklands bruk av kull (hard coal) var 4,8 millioner tonn eller 7,9 prosent lavere i 2014 enn i 2013. Nedgangen skyldes mindre bruk av kull til kraftproduksjon og oppvarming, mens stålindustrien økte sitt forbruk med 1,1 prosent.

Grafen under viser utviklingen i Tysklands primærenergiforbruk fra 1990 til 2014.

Tyskland 1990-2014