Google kan gjøre klimafornektere “usynlige”

Søkegiganten arbeider med en ny metode for å nedprioritere upålitelige nettsteder i søkeresultatene. Amerikanske klimafornektere frykter at Google vil gjemme dem bort.

Verden har ingen mangel på høylytte aktivister som motarbeider forskningsbasert kunnskap og politikk. Motstandere av vaksinering har fått mye oppmerksomhet i det siste. Og selv de tilsynelatende best etablerte fakta, som hvor Barack Obama er født, kan bestrides. Nettet har gitt fakta-fordreiere og konspiratorikere perfekte verktøy.

Et Google-søk er en viktig port til kunnskap for de fleste av oss. Algoritmene Google bruker for å rangere søkeresultatene tar i dag ikke spesielt hensyn til etterretteligheten i opplysningene et nettsted videreformidler. I stedet er det en sides popularitet som fremheves. Faktorer som hvor mange andre nettsteder som lenker til en side avgjør hvor høyt siden rangeres.

Det er altså ingenting i veien for at et nettsted fylt med påstander om klimaforskning som 97 prosent av verdens klimaforskere avviser, kan rangeres høyest av Google. Eller en sladderside, for den del.

Googles egne forskere arbeider nå med en videreutvikling av algoritmene som kan innebære en radikal forandring av denne situasjonen. Ved å vurdere også hvor pålitelig en nettside er, åpnes det for å prioritere opp etterrettelige, men lite populære sider som med dagens metode kommer langt ned på resultatlisten, og tilsvarende jekke ned sider som vårt tenkte klimafornekter-eksempel.

Dette er ennå bare et forskningsprosjekt, og Google sier de ikke har konkrete planer om å implementere metoden. En (meget teknisk) forskningsartikkel (pdf) som nylig ble publisert har likevel fått en hel del oppmerksomhet. Klimafornektere og -“skeptikere” var raskt ute med å advare mot konsekvensene. “Jeg er svært bekymret for dette… En betydelig andel av den daglige trafikken til mitt nettsted kommer fra Google,” sier Anthony Watts til FoxNews. Han driver nettstedet Watts Up With That.

En slik metode er ikke uproblematisk. Er det Googles oppgave å gå så dypt inn i politisk brennbare spørsmål? Hvor går grensen mellom ubestridte fakta og opplysninger som det er helt legitimt å bestride? Google vil utvilsomt vade rett inn i den opphetede diskusjonen om en “liberal” slagside i amerikanske medier og universitetsmiljøer.

Google-forskerne bruker interessant nok eksemplet med Barack Obamas fødested gjennomgående i sin artikkel. Å så tvil om hvor presidenten ble født, er en favorittsyssel for de mest rabiate Obama-motstanderne. Men hva med spørsmål som de påståtte sammenhengene mellom vaksinering og autisme, eller nettopp menneskeskapt global oppvarming? Som kommentatoren Chris Mooney i Washington Post påpeker: Hvis Google virkelig går i den retning forskerne deres foreslår, vil protestene bli mer og mer høylytte. Likevel bør dette prøves, mener Mooney:

“The late Sen. Daniel Patrick Moynihan famously observed that “Everyone is entitled to his own opinions, but not to his own facts.” The problem in the U.S. over the past decade in particular, however, is that everyone does seem to have his own facts — at least around certain politicized topics. But if anyone can bring us back to a shared reality, well, it’s Google.”

a