Ho snakkar oftast om «det grønne skiftet»

Klima- og miljøminister Tine Sundtoft (H) er den politikararen som oftast snakkar om «det grønne skiftet» frå Stortingets talarstol. Men kven snakkar mest om «stranded assets» , solenergi og togradarsmålet?

Holder de ord har no laga ei visualiseringsteneste av språkbruk på Stortinget. Ved å gå inn på tale.holderdeord.no kan ein søke etter ord og ordtrykk som blir nemnt frå Stortingets talarstol. Kjelda er stortingsreferatene.

Eit søk på «det grønne skiftet» viser at dette uttrykket har blitt stadig meir brukt etter 2012. Tenesta viser resultata i prosent eller absolutte tal.

I absolutte tal er Høgre partiet som har nemnt «det grønne skiftet» i flest innlegg (37), medan Miljøpartiet De Grønne oppar lista med høgast prosentdel:

Skjerm 3

Tine Sundtoft har nemnt «det grønne skiftet» i 12 innlegg, eller i 3,5 prosent av alle innlegga.

Skjerm 4

Andre ord og uttrykk

Stranded assets
Togradersmålet
Statoil
Solenergi
World Energy Outlook