Husum – världens största vindkraftsmässa

Klimatfrågan saknas som drivkraft og pionjärandan er borta – men storlek och internationell profil viser at vindkraft nu er big business.

Det första som slår en förstagångsbesökare på Husums vindmässa är hur stor den är, 10 utställningshallar, 1200 utställare och 36000 besökare från 90 länder under de fem dagarna mässan pågår. Det andra som slår är det märkliga i att lägga den på en åker i norra Tyskland. När mässan startade för 25 år sedan räckte en hall och stadens hotell. Nu, när branschen vuxit och blivit en bärande del i energiomställningen, är det big business, och trots bokning ett halvt år i förväg, låg vårt hotell två timmar från mässan.

En snabb spegling av stämningen i hallarna visar ett myller av kulturer, språk och utställare, men att pionjärandan är borta. Nu är det svarta kostymer och stora kontrakt. Trots lågkonjunkturen, där många av de stora håller andan, finns planer om högre, större och häftigare. Till stor del fokuseras på material och underleverantörer. Att alla dessa prylar behövs, och att massvis med arbetstillfällen skapas runt om i världen, gav mig ett nytt perspektiv på vindkraft. I stort sett ingenstans i korridorerna påminns man om klimatfrågan som drivkraft, vilket är lite märkligt för mig som kom in i branschen tack vare ett miljöengagemang. De flesta är medvetna om att det en tid framöver krävs politiska beslut, i alla fall för oss i västvärlden, för att utbyggnaden av vindkraft skall fortsätta. Samtidigt är det främst affärsmän som besöker mässan, och som driver utvecklingen. Jag tror att det fortfarande på väldigt många ställen saknas politisk insikt i den enorma potential vindkraften har, och att det är nu vi behöver satsa.

Sällskapet med vindkraftsägare från Svenska Vindkraftsföreningen, samlades i Göteborg, åkte ner och tillbringade två dagar på mässan, med seminarier arrangerade för oss. Kanske blir det också en norsk buss med vindkraftsägare på Husum 2014? Det vore väldigt roligt!