Hvem skal gjøre nettet smart?

IT-bransjens innovasjonsvilje er i ferd med å innhente alle som arbeider med bygninger, energi og strømnett.

Det er økende interesse for smartgrid (smarte strømnett), og hvordan de kan hjelpe oss i det grønne skiftet til et klimavennlig energisystem. Forsøk med AMS (avanserte måle- og styringssystemer) begynner å levere resultater. Men det stilles spørsmål om norske nettselskap har for lave ambisjoner. Nye aktører melder seg på med et bredere perspektiv – målet er det smarte livet, og de er klare for å hjelpe oss hele veien.

For folk i energibransjen var kanskje Tony Fadell inntil nylig et ukjent navn. Etter en lang karriere i Apple, som teamleder for gjengen bak de første iPodene og iPhonene, var det ikke overraskende at han hadde lyst til å starte for seg selv for å kunne utvikle enda mer innovative produkter. Det som kanskje kunne overraske, var hva valget landet på – en ny termostat. Fadell selv argumenterte for at termostaten styrte store deler av folks energiforbruk, og at teknologien hadde stått stille i tiår. Kjøpet av Fadells selskap NEST for over 3 milliarder dollar ble for mange den endelige bekreftelsen på at Google ønsker å ta over mer av det som i dag gjøres i energibransjen.

Vi har sett flere som har spådd det samme, med Steven Chu, tidligere energiminister i USA, som en av de mer prominente. På Google sin hjemmeside heter det i en stillingsutlysning at Google “is working on innovative solutions for access to clean, low-cost electricity”. Forrige uke viste NEST en del av sine kort i forbindelse med Google sin I/O-konferanse, den store happeningen for Google-nyheter. Et nytt «WorksWithNest»-program lanseres, og det er allerede inngått partnerskap med Mercedes-Benz for å gjøre det mulig for termostaten å ikke bare lære dine behov etter hvordan du stiller på den – men også justere varmen etter når du kommer hjem. Ved hjelp av posisjon fra bilen din og trafikkdata kan temperaturen justeres enda mer treffsikkert.

Nest og Google er selvfølgelig ikke de eneste som tar opp kampen om smart energistyring. Honeywell lanserte nylig en ny smartere termostat, og Apple er på banen med sitt HomeKit. (Microsoft var som kjent tidlig ute med å tenke rundt smart teknologi i folks hjem med sitt Home of the Future-prosjekt). Ideen om et Internet of Things er veletablert. Det nye er hvor mange, tunge aktører som er på banen samtidig – aktører som nå har skaffet seg mer erfaring med fornybar energi gjennom programmer for å produsere grønn strøm til eget forbruk, og som har økonomiske muskler til å investere. For enkelte er pengebingen nå så stor at en stor, ny sektor ville passe perfekt. Energisektoren ligger an til å kunne bli den sektoren. Innovasjonsbehovet er definitivt til stede.

Til høsten skal vi fortsette diskusjonen om Reiten-utvalget og framtidig organisering av det norske strømnettet. Hvis vi skal utløse potensialet for energieffektivisering og klimagevinst som ligger i det norske el-systemet, må denne diskusjonen handle om hvilke tjenester framtidas nettselskaper må levere – ikke bare om hvordan best løse dagens utfordringer. Lyse viser spennende tanker og skaffer seg partnere til sitt smartly-system, Agder Energi-eide ENFO og LOS ser på nye måter å fordele effekt på – det er ikke det at ting ikke skjer. Men når tunge aktører går fra å være IT-innovatører til energifeltet, er det en påminnelse om at IT-bransjens innovasjonsvilje er i ferd med å innhente alle som arbeider med bygninger, energi og strømnett. Om 10 år er kanskje Tony Fadell et enda mer kjent eksempel på en IT-pioner som endrer hverdagen vår på en klimavennlig måte enn PayPal-pioneren Elon Musk.