På Klimatv: Hvordan forstår – og håndterer vi – #klimarisiko?

#Klimarisiko: Hva er det, hvordan griper vi det an? Se opptak fra kunnskapsfrokost, les og lær!

– Dagens tema er den ultimate kjerne i hvordan vi skal forstå – og håndtere – den utviklingen vi nå står foran, sa Finans Norges administrerende direktør Idar Kreutzer da han nylig innledet om temaet Klima som finansiell risiko på Hotel Bristol i Oslo.

– Risikoforståelse i et finansielt perspektiv gir grunnlag for å prise risiko. Hvis du kan sette en pris på risikoen kan du som finansaktør også håndtere risikoen, sa Kreutzer. Sammen med blant andre direktør Kristin Halvorsen fra Cicero Senter for klimaforskning og redaktør for Energi og Klima – Anders Bjartnes – har Kreutzer bidratt med kunnskapsdeling i allmennopplysningsprosjektet Klima som finansiell. Norsk klimastiftelse har i vinter, vår og sommer drevet prosjektet takket være støtte fra Finansmarkedsfondet.

I samarbeid med regionale banker, Finans Norge og Cicero har stiftelsen de siste månedene invitert til åpne samlinger med tema Klimarisiko i Stavanger, Trondheim, Bergen og nå sist i Oslo.

Øvrige innledere på samlingen i Oslo var leder i KPMGs bærekraftsavdeling Anette Rønnov, konsernsjef i Storebrand Odd Arild Grefstad og forsker Kikki Kleiven fra Bjerknessenteret for Klimaforskning.

Interessen for temaet klimarisiko har vært klart økende det siste året, Klimastiftelsen har i samarbeid med Finans Norge, Cicero Senter for klimaforskning og regionale banker samlet tilhørere fra finans, forsikring, akademia, politikk, offentlig forvaltning, organisasjonslivet, energibransjen og øvrig næringsliv. Her fra frokostarrangementet Klima som finansiell risiko på Bristol 31. august. (Foto: Hans Andreas Starheim)

Prosjektet innebærer også at Klimastiftelsen rett før jul 2016 gjennomført en ekspertundersøkelse blant 101 ledere og eksperter som vurderte hvordan klimaendringer, klimapolitikk og omstillingen til lavutslippssamfunnet vil påvirke landet vårt både økonomisk og fysisk. Undersøkelsen var en del av rapporten Klima som finansiell risiko som Klimastiftelsen ga ut i mars 2017 og som blant annet er distribuert til videregående skoler, universiteter, høyskoler og bibliotek en rekke steder i landet.

Som et vedlegg til rapporten ga stiftelsen også ut En håndbok om klimarisiko – Vedlegg om Bloomberg-rapporten fra G20-landenes Financial Stability Board, der redaktør Anders Bjartnes har oversatt og forklart noen av rapportens mest sentrale råd og anbefalinger til selskaper, investorer, myndigheter og sivilsamfunn når det kommer til håndteringen av klimarisiko. Rapporten gir en nyttig innføring til banker, forsikringsselskaper, kapitaleiere, kapitalforvaltere, energisektoren, transportsektoren, byggenæringen, skognæringen og landbruksnæringen.

Som en videreføring av prosjektet samarbeider Norsk klimastiftelse nå med WWF om å utarbeide og publisere en mindre rapport med tema Staten Norges klimarisiko som har som formål å beskrive og analysere den finansielle risikoen Norge pådrar seg som langsiktig storinvestor i fossil energi. Rapporten blir utgitt i slutten av oktober.

Fra kunnskapsfrokosten Klima som finansiell risiko på Hotel Bristol 31. august: Leder av KPMGs bærekraftsavdeling – Anette Rønnov – innledet om hvorfor selskaper må gå i gang med å rapportere egen klimarisiko, hun sa også at skadelidende fremover kommer til å bli mer opptatte av å finne ut hvem som har det økonomiske ansvaret i forbindelse med skade forårsaket av klimaendringer. (Foto: Hans Andreas Starheim)

Energi og Klima har de siste månedene publisert en rekke artikler og intervjuer med tema Klimarisiko, artikkelserien vil fortsette utover høsten. Blant personene som er intervjuet i denne serien er professor Klaus Mohn ved Universitetet i Stavanger, KPMGs bærekraftsjef Anette Rønnov, mangeårig medarbeider i Norsk Olje og Gass, Bjørn Vidar Lerøen og Kommunalbankens administrerende direktør Kristine Falkgård.