Hyppigere og mer intense hetebølger: Tilpasning livsviktig

Flere steder i Europa kan det bli over 40 grader denne uken. Menneskeskapte klimaendringer gir hyppigere og mer intense hetebølger.

Hetebølgen vil ifølge værvarslingen ramme store deler av kontinentet, inkludert Spania, Frankrike og Tyskland. I Frankrike kan temperaturen i enkelte områder krype godt over 40 grader. Hetebølgen skal nå toppen torsdag.

At mange regioner i verden, inkludert Europa, vil oppleve flere og mer intense hetebølger som følge av global oppvarming, er i tråd med klimaforskningens advarsler.

Ny oversiktsartikkel og hetebølgeindeks

På Energi og Klimas faktasider Klimavakten har vi publisert en ny oversiktsartikkel om hetebølger, basert på forskning sammenfattet av FNs klimapanel og andre forskningsbaserte kilder. Seniorforsker Nathalie Schaller ved CICERO Senter for klimaforskning har beregnet en hetebølgeindeks for det sentrale og nordlige Europa som vi presenterer i artikkelen.

Hetebølger og andre ekstremværhendelser har blitt hyppigere de siste tiårene.

“De varmeste somrene i Europa siden år 1500 har alle funnet sted siden siste århundreskifte: 2018, 2010, 2003, 2016, 2002. Månedlige varmerekorder over hele kloden inntreffer fem ganger så ofte i dag som de ville gjort i et stabilt klima. Denne økningen i ekstremvarme er akkurat som forutsagt av klimavitenskapen som en følge av global oppvarming forårsaket av økende mengde drivhusgasser fra brenningen av kull, olje og gass,” sier professor Stefan Rahmstorf ved det tyske klimaforskningsinstituttet PIK i Potsdam i en pressemelding.

Planer og tilpasning redder liv

Hetebølger kan være direkte livsfarlige. Hetebølger øker dødeligheten av hjerte- og karsykdommer og lungesykdommer, og er også knyttet til økning i selvmord. Eldre mennesker er mest utsatt, men også fattige eller sosialt isolerte mennesker rammes hyppigere.

Hetebølgen i Europa i 2003, som rammet Frankrike spesielt hardt, medførte rundt 70000 for tidlige dødsfall. Det var en kraftig vekker, og landet har detaljerte planer for håndtering av de helsemessige sidene ved hetebølger. Blant tiltakene i Paris denne uken er nattåpne svømmehaller, døgnåpne parker og spesielle kjølige rom i offentlige bygninger.

Mer langsiktige tilpasningstiltak er å gjøre byer grønnere, noe som senker temperaturen. Andre urbane tiltak er å sørge for flere flater som reflekterer ut solinnstrålingen, og bedre isolasjon av bygninger som reduserer energibehovet til nedkjøling.

Les mer om konsekvensene av hetebølger for natur og samfunn i oversiktsartikkelen på Klimavakten.