I Bergen 5. april: “Klimarisiko – finans, børs og norsk økonomi”

Hvordan vil klimapolitikken og klimaendringene påvirke den norske økonomien, finansnæringen og små og store selskaper? Det er tema på åpent møte på Litteraturhuset i Bergen fredag 5. april.

Det er NHH, Finans Norge, Finansforbundet og Norsk klimastiftelse som sammen inviterer til frokostmøtet. Du kan melde deg på via klimastiftelsen.no.

Prorektor ved NHH, Linda Nøstbakken, var medlem i regjeringens ekspertutvalg for klimarisiko som har ført i pennen NOU 2018: 17 Klimarisiko og norsk økonomi. Hun skal innlede om utvalgets vurderinger og anbefalinger.

Strengere klimapolitikk, energiomstillingen og klimaendringene vil påvirke både finanssektoren og store og små selskaper de neste årene. Daglig leder i Norsk klimastiftelse, Lars-Henrik Paarup Michelsen, vil innlede om en kartlegging Klimastiftelsen har gjort blant 40 finansinstitusjoner og de 15 største selskapene på Oslo Børs (som ikke tilhører finans) –om og i så fall hvordan de håndterer og rapporterer klimarisiko.

Jan Erik Fåne, kommunikasjonsdirektør i Finans Norge, og Nanna Ringstad, spesialrådgiver i Finansforbundet, vil samtale om funnene i kartleggingen, om hvordan vi kan få til et kompetanseløft for klimarisiko blant ansatte i finansnæringen og børsnoterte selskaper og om hvordan ansatte kan bidra til økt forståelse for finansiell klimarisiko og bærekraft hos sine kunder.

Maria Gjølberg innleder om klimarisiko‐rapportering, hvordan man kan kommunisere klimarisiko til finansmarkedet og om hvordan klimaendringer og klimapolitikk kan påvirke virksomhetene. Gjølberg er partner i The Governance Group og er spesialist innen bærekraftsrapportering og klimarisikoanalyser med erfaring fra norske og internasjonale industriselskaper og finansforetak.

Arrangementet er gratis og er en del av Klimastiftelsens prosjekt Klimarisiko – finans og børs støttet av Finansmarkedsfondet. Det starter klokken 08 og varer til klokken 10, frokost serveres fra klokken 07.30.