Indonesia og regnskog under radaren i Katowice

Avskoging, nye kullkraftverk, økt fossil transport – Indonesia styrer mot klimakatastrofe.

Mange er ikke klar over at Indonesia kommer som nummer fem på lista over verdens utslippsnasjoner av drivhusgasser når en regner med endringer i arealbruk og skog, som står for to tredjedeler av utslippene. I Paris forpliktet landet seg til å redusere utslippene med 29 prosent i forhold til «business as usual» innen 2030. Men virkeligheten ser annerledes ut.

Svein Tveitdal er tidligere FN-direktør. Han var leder av Klimavalg 2013. Tveitdal er akkreditert NGO-deltaker i Katowice for ForUM for utvikling og miljø. Han blogger om sine inntrykk for Besteforeldrenes klimaaksjon og Energi og Klima.

Indonesia planlegger bygging av over 100 kullkraftverk og økt produksjon av palmeolje, som vil føre til ytterligere avskoging av karbonrik tropisk regnskog. Legg til økt fossil transport, en voksende middelklasse og liten satsing på fornybar energi, og vi har en oppskrift på klimakatastrofe. Hvis denne utviklingen i Indonesia ikke snur, har ikke verden sjanse til å nå globale klimamål.

Regnskogen mot kollaps

Indonesia troner på toppen av lista over verdens utslippsland når det gjelder endringer i arealbruk og skog. Men heller ikke andre store regnskogland redder bildet av en avskoging på vei mot klimakollaps.

Regnskogfondet har i en ny rapport «Approaching the point of no return” undersøkt hvordan viktige regnskogland vektlegger regnskogen i de frivillige forpliktelsene som ble lagt på bordet i Paris. I tillegg til Indonesia undersøker rapporten Brasil, Peru, Colombia, Den demokratiske republikken Kongo og Myanmar. Rapporten avslører at ingen av landene har lagt inn forpliktelser som er i tråd med dagens internasjonale mål om å stoppe avskogingen senest i 2030. I noen av landene vil avskogingen sannsynligvis øke.

Norge går foran

En gladnyhet i denne begredelige situasjonen er at budsjettavtalen mellom regjeringspartiene og KrF innebærer at Norge skal fase ut «biodrivstoff med høy avskogingsrisiko», i første rekke palmeolje. Riktignok først i 2020.

«Når dette gjennomføres, blir Norge det første landet i verden som utelukker palmeoljedrivstoff og annet biodrivstoff som fører til mer avskoging. Det er en viktig seier for regnskogen og klimaet», sier Nils Hermann Ranum i Regnskogfondet.

Det er sterkt å håpe at Norge gjennom dette kan påvirke andre land under COP24 til å innta en tilsvarende posisjon. Neste uke i Katowice vil gi svaret.