Ingen mangel på litium-ion batterier

Det er ingen grunn til å frykte for mangel på litium-ion batterier, selv om etterspørselen etter el-biler og lagring av grønn teknologi skyter i været. Det er kort fortalt hovedbudskapet i en rapport fra Bloomberg New Energy Finance Research. Det er ingen knapphet på litium. Økonomisk tilgjengelige reserver utgjør totalt 13 millioner metriske tonn, ifølge… Fortsett å lese Ingen mangel på litium-ion batterier

Det er ingen grunn til å frykte for mangel på litium-ion batterier, selv om etterspørselen etter el-biler og lagring av grønn teknologi skyter i været. Det er kort fortalt hovedbudskapet i en rapport fra Bloomberg New Energy Finance Research.

  • Det er ingen knapphet på litium. Økonomisk tilgjengelige reserver utgjør totalt 13 millioner metriske tonn, ifølge US Geological Survey – nok til mer enn 2,5 milliarder elektriske kjøretøy. Globale ressursanslag er enda høyere, 34 millioner tonn.
  • Eksisterende og planlagt produksjonskapasitet, vil være mer enn nok til å møte en fordobling av etterspørselen etter litium-ion batterier innen 2020. Hvis alle planlagte kapasitetsutvidelser gjennomføres, vil produksjonskapasiteten være 120 prosent høyere enn antatt etterspørsel i 2020, med risiko for overkapasitet. Overskudd kan igjen medvirke til en aggressiv vekst i etterspørselen med rundt 2025.
  • Prisen på litium vil trolig holde seg flat eller bare stige svakt på kort sikt. Og skulle prisen stige kraftig, vil dette ikke ha en betydelig innvirkning på kostnadene for lagringsteknologi nedstrøms. Litium bidrar bare 3-5 prosent av batteriets totale kostnader i dag.

Kilde: Bloomberg Clean Energy & CarbonBrief  07.02.12