Karbonboble på rosa papir

Trusselen om at karbonintensive investeringer kan bli verdiløse er høyst reell, ifølge Lord Deben. Den tidligere miljøvernministeren i Storbritannia advarer investorer mot oljesand.

Det er i et intervju med Financial Times at Lord Deben, som tidligere var kjent som John Gummer, retter sin advarende pekefinger mot risikoen ved investeringer som vil rammes av klimaendringer – og klimapolitikk.

Lord Deben sier han ikke ville investert i landbruket i det sørlige Spania, fordi klimaendringer der vil gjøre vilkårene for matproduksjon dårligere. Han retter også en sterk advarsel mot investeringer i møkkete fossil industri. Ifølge Deben er selskaper som er involvert i “peculiarly dirty and unpleasant” aktiviteter som oljesandutvinning utsatt for spesiell risiko.

Han skiller også mellom oljeselskapene, og sier at Shell og BP har skjønt mer enn Exxon. Deben sier fossil energi vil være nødvendig lenge, og anbefaler investeringer i skifergass i Storbritannia.

Lord Deben leder britenes «klimavaktbikkje» Committee on Climate Change. Han var miljøvernminister under Margaret Thatcher og John Majors regjeringer.

Det er i forbindelse med lanseringen av et nytt forskningsprogram om finansiell risiko knyttet til klimaendringer og klimapolitikk ved Universitetet i Oxford at Lord Deben nå uttaler seg om dette. Et fireårig program, støttet av HSBC, Aviva, WWF-UK og Climate Change Capital, skal forsøke å identifisere hvilke sektorer og aktiva som risikere å oppleve store verdifall i skiftet mot en grønn økonomi.

Før helgen skrev for øvrig Financial Times om en undersøkelse fra Asset Owners Disclosure Project. Ifølge dette prosjektets direktør, Julian Poulter, blir det viktigere og viktigere at investorer forstår – og viser frem – hvilken betydning klimaendringer kan ha for deres porteføljer.

På Energi og Klima omtalte vi nylig en rapport fra HSBC som viser at europeiske oljeselskaper kan bli hardt rammet av klimapolitikk.