Kina setter solrekorder

Kina bygger ut solenergi i en takt som plasserer landet i en helt egen divisjon.

Kinesiske myndigheter har satt mål om å bygge ut 14 GW solenergi i 2014. Deutsche Bank skriver at Kinas nasjonale energimyndighet har gjort det klart at 14 GW vil bli omfattet av incentivordninger, 6 GW vil være i store anlegg, mens 8 GW vill være i mindre anlegg.

I 2013 ble det bygd ut 12 GW. Det var langt mer enn forventningene ved inngangen til året, ifølge Bloomberg New Energy Finance.

Til sammenlikning hadde USA ved inngangen til 2014 samlet bygd ut drøyt 10 GW solenergi, etter et år med utbyggingsrekord på 4,2 GW. Kineserne bygger altså ut mer solenergi på et år enn amerikanerne har gjort frem til nå.

Tyskland, som enn så lenge er det største solenergilandet i verden, har en samlet kapasitet på 32,6 GW. Med dagens hastighet tar det bare et par år før Kina passerer Tyskland.

Så er spørsmålet om kinesernes satsing på vind og sol vil få betydning for landets kullforbruk. Svaret er ja. Spørsmålet er hvor fort det går. Noen som viser bekymring er de australske kulleksportørene.