Klimaeksamen for regjeringen i Nordsjøen

Aftenposten skriver i dag om utbyggingen av oljefeltet Luno i Nordsjøen som ligger til behandling i regjeringen. Er det virkelig lurt å si ja til forurensende gassturbiner? Bør ikke utslippsfri kraft på plass fra dag 1? ZERO frykter ny Mongstad-tabbe.

I disse dager ligger saken om utbygging av oljefeltet Luno til sluttbehandling i Regjeringen. Der skal de bestemme seg for om Luno skal bygges ut med gassturbiner eller med kraft fra land fra oppstart. Kraft fra land fra dag én vil utvilsomt være det beste for klimaet. Likevel har oljeselskapet Lundin utøvd et sterkt press på olje- og energidepartementet om å få bygge ut Luno med turbiner, men med tilretteleggelse på kraft fra land på et senere tidspunkt.

Saken er viktig i seg selv fordi det vil være dårlig klimapolitikk å tillate utbygging av nye utslippskilder som skal være i drift i lang tid. Samtidig er Luno første felt i en rekke av felt som skal bygges ut på den såkalte Utsira-høyden i Nordsjøen. Snart kommer Dagny, Draupne og Johan Sverdrup. En elektrifisering av disse feltene samlet vil spare atmosfæren for utslipp på over 1 million tonn CO₂ årlig.  I tillegg vil en såkalt områdeelektrifisering være både enklere og billigere enn å elektrifisere felt for felt.

Når Luno behandles i disse dager, vil man antakeligvis diskutere fordelene og ulempene av å bygge ut feltet med turbiner. Investeringer i turbiner vil fordyre en senere elektrifisering, og det vil også gjøre en områdeelektrifisering mer usikker. Erfaringen fra langvarig arbeid fra miljøbevegelsen viser at en utsettelse av klimatiltak aldri er en god idé. Det øker kostnadene og utslippene. Vi frykter at Luno igjen blir en sak hvor klimatiltaket utsettes på ubestemt tid, til tross for gode intensjoner i utgangspunktet. Regjeringen bør ha lært av arbeidet med rensing av gasskraftverket på Mongstad. Det er ikke særlig lurt å bygge ut med forurensende teknologi først, og så tenke at klimateknologien skal på plass siden. Det blir sjelden så lett som man antok. I dag står gasskraftverket på Mongstad, mens ingen tør spå når fangstanlegget for CO₂ kommer på plass.

Her i ZERO har vi et slagord som sier ”Do  it once, do it right”. Det er få steder det passer så godt inn som i elektrifiseringssaken. Når man ikke gjennomfører elektrifisering i forbindelse med utbyggingen av et felt, blir det langt dyrere og også vanskeligere å gjennomføre senere. Men få klimatiltak er så viktig som å erstatte gassturbinene i oljeindustrien med ren kraft fra land. Det kan redusere de norske klimagassutslippene med opp mot 7 millioner tonn.

Vi får sannynligvis en ny miljøvernminister i morgen. En viktig sak for den nye statsråden bør være klimatiltak i oljeindustrien. Men først kan han starte med å hindre en stor feilinvestering – gassturbiner på Luno.