Klimavakten: Lettere tilgang til viktige klimadata

Klimavakten formidler sentrale fakta om klimaendringer og energiomstilling i et utvalg oppdaterte artikler. Nå gir faktasidene også direkte tilgang til de mest essensielle klimadataene.

Artiklene på Klimavakten oppdateres av redaksjonen i Energi og Klima. Målet med sidene er å gi publikum rask og enkel tilgang til noe av den viktigste faktainformasjonen om klima og klimaendringer. På norsk og presentert på en oversiktlig måte.

I det siste har vi gjort to endringer som vi håper gjør Klimavakten enda nyttigere:

  • Last ned: I de fleste artiklene kan dataene bak den interaktive grafikken nå lastes ned (i xls- eller csv-format) via menyen oppe i høyre hjørne av grafen. Praktisk hvis man for eksempel skal jobbe videre med tallene til en egen presentasjon eller oppgave. Som før kan du også laste ned grafikken som bildefil eller i pdf-versjon til utskrift, med mer.
  • Kildeinformasjon: I bunnen av hver artikkel har vi føyd til en boks med detaljert informasjon om hvilke kilder som er brukt og når tekst og grafikk sist ble oppdatert.

Ta en titt på hvordan dette fungerer – for eksempel i artikkelen om global temperaturøkning, om hvordan Norges og verdens utslipp av klimagasser utvikler seg, eller i artikkelen om havstigning.

Siden lanseringen i 2016 har Klimavakten blitt brukt stadig mer, og står nå for over en fjerdedel av Energi og Klimas trafikk.

Klimavakten er en del av prosjektet 2°C, som har som mål å nå ut til den norske offentligheten med oppdatert og troverdig kunnskap om klimaendringer og klimaløsninger. 2°C gir ut magasinet med samme navn og har utviklet egne skolesider med undervisningsopplegg, ressurser og tema.