Klimavakten: Oppdaterte nøkkeltall om klima, utslipp og energi

Et nytt nettprosjekt fra Norsk Klimastiftelse samler de viktigste tallene om globale klimaendringer, utslipp og energi på ett sted – alltid oppdatert.

Klimavakten gir rask og enkel tilgang til nøkkeltall som utviklingen i global temperatur, CO₂-innhold i atmosfæren, klimagassutslipp og kraftproduksjon. Dataene presenteres som interaktiv grafikk og ledsages av kortfattede, forklarende artikler.

Klimavakten publiseres som egen side her i Energi og Klima.

Tall og statistikk spiller en viktig rolle i mediedekning og debatt om klima- og energispørsmål, men det kan være vanskelig for publikum å orientere seg og finne frem til de viktigste og oppdaterte tallene. Klimavakten svarer på denne utfordringen med å presentere et strengt utvalg datasett på ett sted.

Grafikken på Klimavakten kan enkelt deles på nett eller lastes ned og tas i bruk for eksempel i presentasjoner, student- og elevarbeider.

Klimavakten er en del av prosjektet 2°C, som har som mål å nå ut til opinionsdannere og den brede offentligheten i det norske samfunnet med oppdatert og troverdig kunnskap om klimaendringer og klimaløsninger. 2°C består av nettsider som publiseres som egen seksjon i Energi og Klima, og et trykt magasin som kommer ut en gang i året.

NTNU, Universitetet i Bergen og Bjerknessenteret for klimaforskning er Norsk Klimastiftelses samarbeidspartnere i 2°C-prosjektet.

Klimavakten er utviklet av Norsk Klimastiftelse og Energi og Klima i samarbeid med Bjerknessenteret for klimaforskning. Design og programmering ved Haltenbanken, Netlife Research og webansvarlig i Energi og Klima Håvar Skaugen.