Kommentarer i Mandag Morgen

Fossilt og fornybart: Har samlet noen kommentarer om klima- og energipolitikk jeg har skrevet for Mandag Morgen de siste månedene.

For mye olje kan koste dyrt: De store oljefunnene i Nordsjøen har skapt jubel. Aldous, senere omdøpt til Sverdrup, er et stort funn –  og dessuten et “«snilt» funn i den forstand at det vil være relativt billig å utvinne. Den norske staten er en gigant i fossil energi. I lys av klimautfordringen betyr det en betydelig finansiell risiko. Skjerpet klimapolitikk og forsert energiomstilling kan radere vekk store verdier.

Tungt lastet med fossil energi

Energisektoren kan lære av mediene. Den norske energisektoren kan lære mye av Schibsted og andre mediehus når langsiktige strategier skal legges. Der mediebransjen går fra analogt til digitalt, skal energisektoren fra fossilt til fornybart.

Med mediebransjen som modell

Karbonfangst i klemme. Karbonfangst- og lagring kan bli en viktig teknologi i klimakampen, men prosjektene kjører seg fast, både her i landet og ellers. Hele konseptet er i klemme – mens milliardene brennes på Mongstad.

Karbon(f)angst og vegring

Gass under trykk. Naturgassen skulle liksom seile inn som det selvsagte svaret på klimatrusselen – og samtidig fylle den norske statskassen. Men så enkel var ikke verden. Nå presses gassen både av den europeiske klimapolitikken og den fossile energisektorens renessanse i USA.

Ikke full gass likevel

Fossilt og fornybart. For hver krone Statkraft investerer i fornybar energi, legger Statoil ti kroner i den fossile kurven. Den norske staten forsterker sin eksponering mot den fossile energisektoren – dag for dag.

Statoil vs Statkraft – statskrefter i ubalanse