Kraft til UK: Kan norsk fornybar slå ut fransk kjernekraft?

Storbritannia planlegger et nytt kjernekraftverk der franske EDF skal produsere meget kostbar strøm. Kan norsk fornybar konkurrere?

I Storbritannia er det med god grunn stor strid om det planlagte kjernekraftverket på Hinkley Point. Det skal etter planen bygges av franske EDF og være ferdig på tyvetallet en gang. Etter en interessant Twitter-runde mandag 5. oktober, utdyper jeg i denne lille bloggen noen momenter og spørsmål det kunne vært interessant å få vurdert fra norsk ståsted.

Hinkley-kraften blir meget godt betalt. EDF skal få £92.50/MWh, som inflasjonsjusteres, over en 35 års periode. Spørsmålet mitt, og som kraftbransjens folk og Olje- og energidepartementet bør se nærmere på, er om Norge kan være i stand til å levere britene samme kraftmengde fornybar energi til en rimeligere penge, og likevel gjøre en god forretning.

Kan en kombinasjon av norsk vann- og vindkraft “loves bort” til britene, og hva ville i så fall konsekvensen være for norsk energisektor?

Kunne en ren eksportkabel med norsk vann/vindkraft vært en god forretning med “Hinkley-pris”? https://t.co/HHDSTL3HsD

— Anders Bjartnes (@abjartnes) October 5, 2015

Skulle man fått til noe sånt, kreves det opplagt en kabel i tillegg til den som er under planlegging. Den vil måtte betales. Så er det selve kraften. Kunne en avtale i tråd med Hinkley-modellen trigge investeringer både i ny lønnsom kraftproduksjon og energieffektivisering i Norge som gjorde at en så stor kraftmengde det er snakk om kunne leveres?

Hva slags effektiviseringspotensial har vi i husholdninger og alminnelig næringsliv hvis alternativverdien på strømmen er over en krone pr kwH? Hvilke vindprosjekter kunne realiseres med en slik betalingsvilje? Er det oppgraderinger i norske vannkraftverk som ville bli lønnsomme? Ville en slik satsing gi naturinngrep som er utillatelige? Er det tekniske eller geografiske hindre som gjør at et slikt prosjekt uansett er et luftslott?

Avtalen mellom Storbritannia og EDF vil i realiteten være en avtale mellom “Paris” og “London”. Kunne en avtale mellom “Oslo” og “London” bygges på tilsvarende lest?

Som dere ser, er det flere spørsmål enn svar. Men det grunnleggende ligger fast, nemlig at britene er villige til å betale en svært høy pris til franske EDF for et nytt kjernekraftverk.

Kunne norsk fornybar energi erstatte Hinkley, eller eventuelt komme i tillegg? Britene trenger store volum nullutslipps-energi for å sikre sin fremtidige energiforsyning og for å nå sine klimamål – og med Hinkley-prisen som “tak” er betalingsviljen tilsynelatende stor.