La oss få vite hvor oljen kommer fra!

En meget spennende ide har dukket opp i kjølvannet av Greenpeace-kampanjen mot arktisk olje: La oss få vite hvor oljen kommer fra!

Det er en sterk – og meget positiv – trend at varer skal kunne spores hele veien tilbake til kilden. Klesfabrikanter som Stormberg har vist vei i sin sektor. Orkla vil redusere bruken av palmeolje og det som benyttes skal være produsert etter bærekraftkriterier med full sporbarhet. DNB inngikk nylig en avtale om at strømmen selskapet kjøper skal være garantert fornybar, og store selskaper som Apple og Google investerer i sol- og vindenergi for å sikre seg CO₂-fri strøm.

Men en bransje har sluppet unna – hittil: Oljesektoren. Olje er olje. Bensin er bensin. Som forbrukere kan vi ikke gjøre valg som skiller “god” olje fra “dårlig” olje. Men nå kommer denne ideen opp i kjølvannet av en Greenpeace-kampanje mot arktisk olje; James Murray i Businessgreen skriver godt om saken: Do you really want oil from the Arctic?

Dette er en farlig tanke for oljeindustrien. Bare sjekk hvordan canadiske myndigheter har lobbet mot EUs drivstoffkvalitetsdirektiv.

Det er sikkert mange praktiske vanskeligheter knyttet til å skille mellom “god” og “dårlig” olje, men når det går an å etablere bærekraftkriterier for tømmer og palmeolje, må det være mulig for alminnelig olje også. Man kan tenke seg for eksempel CO₂-avtrykk, andre miljøstandarder, krav til arbeidsvilkår, opptreden i lokalsamfunn og så videre. Å kreve at oljeproduktene man kjøper er laget i land med alminnelig stemmerett er vel urealistisk, men minuspoeng til oljestater med grove menneskerettsbrudd på samvittigheten burde være mulig.

Både storkunder og private forbrukere ville med et slikt system kunne være med å påvirke de store oljeselskapenes atferd – ved å dytte dem i retning lavere karbonintensitet og større bærekraft.

Fra norsk oljebransjes ståsted burde opprinnelsesgaranti på oljen og gassen egentlig være en attraktiv tanke. Norsk olje og gass, produsert med lave utslipp, gode miljøstandarder, og gode standarder for arbeidsvilkår, burde på denne måten kunne få en merverdi for eksempel i forhold til russiske produkter. Men planene om å trekke norsk oljevirksomhet til Arktis gjør dette trolig til en farlig ide. Slik Greenpeace-kampanjen viser, kan olje fra nordområdene lett bli målskive for aksjoner.