Look to Sweden!

Sverige har fått en sosialdemokratisk tankesmie som skal løfte frem klima- og bærekraftspørsmål. Dette er et initiativ som bør kopieres i Norge – både i Arbeiderpartiet og på borgerlig side.

Klimatrusselen og behovet for å skape en bærekraftig økonomi er vår tids mest grunnleggende spørsmål. Sånn er det bare. Men ulike politiske partier har behov for å utvikle ideer og praktisk politikk på klima- og bærekraftsområdet som er i tråd med deres tradisjoner og ideologiske rotfeste.

Foreningen «Forum Egalia» som nå er startet opp i Sverige har som ambisjon å gjøre dette innenfor det svenske sosialdemokratiets politiske tradisjon og historie, i samarbeid med fagbevegelsen og andre deler av svensk arbeiderbevegelse. Man skal «i och utanför arbetarrörelsen bedriva folkbildning, opinionsbilda och driva hållbarhetsfrågor».

Den sosialdemokratiske «framingen» er tydelig: «Kampen mot klimatförändringarna är på sätt och vis det yttersta uttrycket för behovet av solidaritet mellan generationer, folkgrupper och världsdelar. Jämlikheten är på samma gång klimatpolitikens mål och förutsättning.”

Målet for «Forum Egalia» beskrives slik av lederen Mattias Vepsä og styremedlemmet Sara Karlsson. Vepsä er tidligere leder i Socialdemokratiska Ungdomsförbundet (SSU), mens Karlsson er medlem i Riksdagen:

“I syfte att utveckla socialdemokratin och fånga in vår tids största ideologiska fråga startar vi därför Forum Egalia. En förening som blir en plattform för samtal och politikutveckling om hållbarhet och klimat. En lösningsfokuserad, pragmatisk vänsterhållning måste ta plats i debatten.”

I Norge ville det innebåret et stort løft om partier og andre politiske aktører både på høyre- og venstresiden tok mer grundig tak både i klimapolitikken og spørsmål knyttet til et bredere bærekraftsperspektiv. Dette handler både om de store overordnede og langsiktige linjene i politikken, og om praktisk utforming av politiske grep – her og nå.

Arbeiderpartiet har åpenbart behov for nytenking og politikkutvikling på klima- og energifeltet. Jens Stoltenberg har gjort hele dette området til et spørsmål om å finne riktig pris på CO₂-utslipp, med økonomens altfor snevre tilnærming. På høyresiden er Civita et kraftsentrum for utforming av ideer og politikk, men klima-, energi- og bærekraftsproblematikk står ikke høyt på agendaen hos Norges mest innflytelsesrike tankesmie.